Invest Build Media
Имоти и строителство

Санирането в София набира сила, все още се приемат заявления

В София активно върви изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилища. Тя включва най-общо проектиране на сградата с топлоизолация и подмяна на дограма. Има и съпътстващи дейности като ремонт на покриви, промяна на системите на отопление, ремонт на отоплителната инсталация или пък инсталиране на такава, която да оползотворява енергията от възобновяеми източници.

Програмата допуска изпълнение на мерки по конструктивното възстановяване на повреди, настъпили по време на експлоатацията на сградата, които са с предписани като задължителни. Всичко това се отнася със сигурност за 165 сгради в София, които са одобрени и в по-голямата част от тях в момента върви саниране.

Гергана Благиева  – директор на Дирекция „Жилищна политика“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството обясни пред Радио София, че се залагат точни параметри при санирането и те следва да се спазват стриктно:

„Всички мерки, които трябва да бъдат реализирани за конкретна сграда, са заложени в обследването за енергийна ефективност и тези мерки трябва да се спазват като задължителни, за да постигнем съответния клас енергопотребление, на който бихме искали да отговаря сградата. Много е важно да се знае, че програмата работи с референтни стойности, утвърдени от министъра на регионалното развитие, и ние не трябва да ги надвишаваме. Всичко, което надвишава тези стойности, очаква за сметка на общините, респективно гражданите, ако те желаят да постигнат по-висок клас.“

Разчетеното намаление на енергопотреблението след саниране е между 40 и 60 процента, като този резултат се потвърждава и при завършените вече сгради, подчерта Благиева.

Кандидатстването по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилища продължава. Заявленията се подават в общинската администрация и към Българската банка за развитие.

Вижте още

Регионалният министър провери строителството на участък от магистрала Струма

ivan

Отпускат 115.4 млн. лева за нов участък от Западната дъга на София

admin

До 15 ноември приключват основните строителни дейности по ремонта на НДК

ivan

Напишете коментар