Invest Build Media
Бизнес и Инвестиции

225 млн. евро достигнаха сделките с бизнес имоти у нас

За първите девет месеца на 2016 г. стойността на сделките с бизнес имоти в България е достигнала 225 млн. евро. Това показва проучване на Forton/ Cushman&Wakefield, представено по време на третата международна RICS конференция “Оценки и инвестиции в недвижими имоти”. В анализа се казва, че през тази година пазарът е доминиран от придобивания на доходоносни активи, докато през 2015 г. основният акцент са били земята и подценените имоти.

„Това е добра предпоставка за навлизането на големи международни инвеститори, които в момента са активни в страни от региона като Унгария и Румъния“, прогнозира Михаела Лашова, MRICS, изпълнителен директор на Forton/ Cushman & Wakefield и посланик на RICS за Югоизточна Европа.

Към момента сделките с доходоносни активи – хотели, офис сгради, търговски и индустриални площи, формират близо 70% от обема на сделките за деветмесечието, като основен дял се пада на придобиванията на хотели, пише в доклада. Експертите смятат, че за да продължи добрата тенденция, най-важното условие е запазването на икономическия растеж и на стабилността в политически и икономически план.

“В сравнение с останалите страни от Централна и Източна Европа България все още има да наваксва като нива на наеми и капиталова стойност на имотите, но пазарът е все по-атрактивен, както за международните инвеститори, така и за финансиращите институции, което е предпоставка за нови придобивания на бизнес имоти”, каза Михаела Лашова.

По време на дискусията представители на оценителския бизнес, банките и одиторски компании обсъдиха приключилата тази година оценка на качеството на активите в банковата система, т.нар. “стрес тестове”. По всеобщо мнение те са били предизвикателство за всички участници на пазара, като най-сериозен проблем при оценките на активи са били кратките срокове, липсата на достоверна информация за имота и на адекватни пазарни аналози, както и често пъти невъзможността да се правят огледи на място.

“Светът става все по-глобален, хората пътуват повече, търсят работа на различни места, нарастват международните транзакции. Но много инвеститори се чувстват несигурни, когато навлизат на нови пазари, защото не познават местната среда, култура и бизнес практики“, коментира Мартин Веермюлен, директор на RICS за Европа и Русия. Според него важна роля за разбирането на местните пазари имат международните оценителски стандарти. По тази причина международните практики за измерване на площи ще стават все по-значими при оценките на имоти, тъй като помагат да се преодолеят различията и да се “сравняват ябълки с ябълки”.

Според председателя на Камарата на професионалните оценители Никола Кедов с оживлението на имотния пазар, оценките, свързани с банково финансиране, придобиват все по-голяма тежест. „Темата за прозрачността и прилагането на добрите практики ще става все по-важна за оценителската професия“, смята той.

Вижте още

След срещата „16+1“: Създават у нас Център за информираност на китайския бизнес за нормите в ЕС

ivan

Съвместни обучения с ebay ще се предлагат на малки и средни предприятия

ivan

Ebay продаде един от отделите си в мегасделка за 9,2 млрд. долара

leni

Напишете коментар