Invest Build Media
Бизнес и Инвестиции

НЕК вече има парите, за да плати реакторите за „Белене“

Министерството на енергетиката предостави на „Национална електрическа компания“ ЕАД възмездна финансова помощ в размер на 601 617 133 евро за заплащане на присъдени суми по арбитражно решение между НЕК и „Атомстройекспорт“ (АСЕ), съобщиха от ведомството.

Средствата се предоставят от централния бюджет на основание чл. 109, ал. 4, т. 2 от Закона за публичните финанси и съгласно чл. 1 от Закона за предоставяне на помощ за изплащане на задълженията на „Национална електрическа компания“ ЕАД.

Това е станало възможно след като в Министерството на енергетиката е постъпи становище от главна дирекция „Конкуренция“ на Европейската комисия, според което предоставените съгласно Закона средства не представляват държана помощ по смисъла на чл.107 от Договора за функционирането на Европейския съюз. В тази връзка на основание на чл.10 от Регламент (ЕС) 2015/1589 на Съвета от 13 юли 2015 година българската страна оттегли уведомлението си до ЕК.

След като днес Министерството на енергетиката е превело сумата на НЕК ЕАД, компанията ще изплати присъдените суми по арбитражното дело. Сумата ще постъпи по сметката на АО „Атомстройекспорт“ до края на седмицата.

От Министерството припомнят, че съгласно подписаното на 26 октомври 2016 г. между НЕК и АСЕ споразумение за окончателно уреждане на отношенията си относно решението на Международния арбитражен съд в Женева по дело ICC No. 18086/GZ/MHM, ако НЕК извърши пълно плащане на сумата от 601 617 133 евро към АСЕ на или преди 15 декември 2016 г., АСЕ ще се откаже от натрупаните след постановяване на арбитражното решение лихви.

Вижте още

Томислав Дончев: Договорихме 30 на сто от средствата от новия програмен период

admin

Търсенето на имоти в София се променя, но желание за купуване все още има

leni

Теменужка Петкова трябва да информира депутатите за топлоснабдяването в страната

ivan

Напишете коментар