Invest Build Media
Бизнес и Инвестиции

За първи път лихва под 5% за жилищни кредити

През юни 2016 г. лихвените проценти по жилищните кредити в левове паднаха под 5% за пръв път, показва справка на Investor.bg на база лихвената статистика на Българска народна банка (БНБ). Същевременно лихвите по потребителските кредити в левове отново са под 10%.

При жилищните кредити домакинствата получават по-ниска лихва за сумите, които теглят в левове, а именно – от 4,97% през юни. Това е понижение спрямо нивото от 5,03% през предходния месец и в сравнение с 5,77%, давани от банките през юни миналата година. Цифрата е и ново рекордно дъно, откакто БНБ води статистика.

Ставката по жилищните заеми в евро обаче се покачва на месечна база – до 5,75% спрямо 5,61% през май. Въпреки това лихвата продължава да намалява на годишна база, тъй като през юни 2015 г. беше 6,14%. Процентът по евровите жилищни кредити кръжи малко около 6-те процента или е под това ниво по-осезаемо през последните 12 месеца.

В шестия месец на годината лихвата по заемите за потребление, отпуснати в левове, се понижава до 9,51% от 10%, колкото бе през май, и от 10,39%, колкото беше през юни миналата година.

Спад през юни има и на ставката за потребителските кредити, изтеглени в евро. Сега тя понижава до 6,69% спрямо нивото й от 7,35% през май. За сравнение – преди година лихвата за този тип кредити е била дори 7,6%.

„Лихвите ще продължат да падат и ако се повиши покупателната способност, хората ще започнат да търсят повече кредити“, коментира финансовият експерт Костадин Джигов в ефира на Bloomberg TV Bulgaria..

Той коментира оповестените от БНБ данни, че обемът на лошите кредити е на 5-годишно дъно. Една от причините за това е, че в последните 1-2 години лошият портфейл на банките е станал по-прогнозируем. На второ място – раздвижването при самото кредитиране, най-вече ипотечно и фирмено, а на трето – фактът, че банките продължават да продават пакети проблемни дългове, за да намалят лошата част от портфейлите си.

По-точният измерител на цената на кредита – т.нар. годишен процент на разходите (ГПР), който включва всички лихвени плащания по заема, както и всички такси, комисиони и други разходи за сметка на клиента, при потребителските заеми намалява.

През юни ГПР по потребителските заеми в левове е 10,42% спрямо 10,96% през май и 11,34% преди година. При кредитите за потребление в евро е 7,42% спрямо 8,24% през май и 8,40% през юни 2015 г.

Данните за ГПР показват, че през месеца общите разходи по жилищните кредити в левове намаляват до 5,4% спрямо 5,47% през предходния месец и 6,27% през юни миналата година. В същото време ГПР по жилищните кредити в евро се увеличава до 6,18% от 6,12%, колкото бе през май.

Цената на заеманите средства при фирмите намалява при кредитите до 1 млн. евро. През юни средната лихва се понижава до 4,7% при кредитите в левове в сравнение с 4,98% през предходния месец и 5,66% преди година. При кредитите в евро ставката намалява до 4,72% спрямо 5,06% през май и 5,26% на годишна база.

При големите заеми (над 1 млн. евро) се наблюдава обратната тенденция. Лихвата при заеманите средства в левове се увеличава до 4,18% от 3,6% през май, а при кредитите в евро – достига 5,16% при 4,86% през предходния месец. На годишна база лихвите и при левовите, и при евровите остават по-ниски, като през 2015 г. са били съответно – 7,26% и 5,67%.

Вижте още

БАН ще изготвят стратегия за сектор енергетика

admin

Борисов договаря съвместни инвестиции и търговия с Азербайджан

ivan

ЕК одобри споразумението за намаляване на мита между ЕС и САЩ

Напишете коментар