Invest Build Media
Имоти и строителство

НСИ: Повече разрешителни за строеж на жилища издадени в края на 2016 година

През последното тримесечие на изтеклата година издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават с 6.3%, броят на жилищата в тях – с 10.5%, а разгънатата им застроена площ е повече с 15.5%. Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ) в сравнение с година по-рано.

По данни на Агенцията по вписванията рекорден брой сделки с жилищни имоти в София е имало през миналата година, като пазарът расте от 2012 г. насам и броят на сделките достига две трети от нивата на имотния бум през 2008 г. Данните подкрепят и наблюденията на агенциите за имоти. Те отчитат повече сделки и ръст в цените. Причините – икономическото оживление и ниските лихви.

Броят на разрешителните за строеж, издадени на административни сгради, спада с 34.7%, но съответната им застроена площ нараства с 20.1%. При другите видове сгради се наблюдава увеличение на броя на издадените разрешителни за строеж с 33.3% за година, както и на общата им застроена площ – с 59.4%

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите София (столица) – 200, Пловдив – 163, Варна – 133, и Бургас – 88. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) – 1974, Варна – 1191, Пловдив – 756, и Бургас – 306.

През четвъртото тримесечие местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1122 жилищни сгради с 5348 жилища в тях и 679 977 кв. м разгъната застроена площ, на 32 административни сгради/офиси с 80 113 кв. м площ и на 1538 други сгради с 1 053 669 кв. м площ.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 5.2%, докато броят на жилищата в тях се увеличава с 8.3%, а общата им застроена площ – със 7.1%. Броят на разрешителните за строеж, издадени на административни сгради, спада с 37.3%, а тяхната площ – с 15.5%. Разрешителните за строеж, издадени на други сгради, нарастват с 31.5%, а общата им застроена площ е повече с 48.3%.

През четвъртото тримесечие на 2016 г. е започнал строежът на 720 жилищни сгради с 3785 жилища в тях и с 472 837 кв. м обща застроена площ, на 20 административни сгради/офиси с 11 602 кв. м площ и на 536 други сгради с 450 393 кв. м площ.

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради са с 13.3% по-малко, докато броят на жилищата в тях се увеличава с 20.4%, а общата им застроена площ – с 19.5%. Започнатите административни сгради и разгънатата им застроена площ бележат спад съответно с 37.5 и 44.6%. Броят на започнатите други сгради намалява с 8.4%, но тяхната площ е повече с 24.9%.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2015 г. започнатите нови жилищни сгради се увеличават с 16.3%, жилищата в тях – с 54.2%, а разгънатата им застроена площ – с 45.8%. Броят на започнатите административни сгради е без промяна, докато тяхната площ намалява с 81.8%. Започнатите други видове сгради са повече с 14.5%, а разгънатата им обща застроена площ нараства с 39.1%.

Строителство на най-голям брой нови сгради е започнало в областите: Пловдив – 120 жилищни, 3 административни и 78 други сгради; Бургас – 121 жилищни, 3 административни и 25 други сгради; София (столица) – 113 жилищни, 3 административни и 16 други сгради; Варна – 95 жилищни, 4 административни и 22 други сгради.

Вижте още

Кметът на Варна обещава радикално решаване на проблемите с трафика в града

ivan

Еко къща: произвежда повече ток отколкото харчи

leni

Лиляна Павлова: 2016-та не е толкова силна за строителството колкото беше 2015-та

admin

Напишете коментар