Invest Build Media
Туризъм и Екология

Нощувките на туристи у нас нараснали през февруари

През февруари нощувките в местата за настаняване в България растат минимално спрямо година по-рано, но приходите на хотелиерите имат по-голям ръст. Това показват данните за месеца на Националния статистически институт (НСИ), които бяха публикувани днес.

Пренощувалите се увеличават с 1.7% в сравнение със същия месец на 2016 г. и достигат 381.2 хил. От тях 65.7% са българи, като по-голямата част от тях (62.7%) са нощували в места за настаняване с 1 и 2 или 3 звезди и са реализирали средно по 2.1 нощувки. Пренощувалите чужденци са 130.8 хил., или с 15.8% повече в сравнение с февруари 2016 г., като 71.3% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 3 нощувки.

Приходите от нощувки през месеца достигат 45.8 млн. лв., или със 7% повече в сравнение с февруари 2016 година. Регистрирано е увеличение на приходите както от чужди граждани – с 14%, така и от български – с 0.2%.

През февруари в страната са функционирали 1832 места за настаняване с над 10 легла. В сравнение с февруари 2016 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява с 2.3%, а на леглата в тях – с 1%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване е 907.5 хил., или с 0.4% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките (с 10.5%) се наблюдава в местата за настаняване с 3 звезди.

През февруари в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 72.1% от общия брой нощувки на чужди граждани и 36.4% – на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 20.9% от нощувките на чужди граждани и 34.3% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 7.0 и 29.3%.

Общата заетост е 30.4%, като се увеличава с 1.6 процентни пункта в сравнение с февруари 2016 година. Най-висока е заетостта на леглата в хотелите с 4 и 5 звезди – 45%, следвани от местата за настаняване с 3 звезди – 30.1%, и с 1 и 2 звезди – 16.5%.

Вижте още

България ще се рекламира като дестинация за голф туризъм

Селски съкровища: Разграбване на къщите и инвестиции в земята

Неочакван брой туристи в Хърватия

leni

Напишете коментар