Invest Build Media
Инвестиции

Глобяват „Монтюпе“ с 300 хил. лева

Имуществена санкция в размер на 300 000 лева е наложена на „Монтюпе“ ЕООД. Наказателното постановление е връчено на оператора  миналата седмица, съобщи пресцентърът на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Неорганизираното  изпускане  в атмосферния въздух на необхванати и непречистени емисии от технологичния процес е установено през ноември 2016 г. Нарушението е констатирано след извънредна контролна проверка по подадени в инспекцията сигнали за миризма на бакелит. При оглед на площадката на предприятието е установено, че има отворени два люкa на комбинираните димни и вентилационни клапи. При обход на покрива на Хале № 3 е констатирано, че двата димни люка са отворени. Те не са организиран източник съгласно условията в Комплексното разрешително и не би следвало да се използват.

При определяне на размера на административното наказание са взети предвид високата степен на обществена опасност, рефлектираща върху чистотата на атмосферния въздух и здравето на хората. Производствената дейност на дружеството е свързана с използването на смоли,  втвърдители и амин, които могат да бъдат причина за поява на емисии интензивно миришещи вещества.

Към настоящия момент е в сила  принудителната мярка, наложена през септември 2016 г. за запечатване на 108-те вентилационни отвора на Хале № 3.

Вследствие на предприетите административно-наказателни и принудителни мерки от страна на РИОСВ- Русе дружеството е в процедура на преценка на необходимостта от извършване на ОВОС за модернизация на вентилационните системи. Цялата документация е налична и достъпна за заинтересованите лица в Община Русе и инспекцията.

Вижте още

Вдигат до пет пъти санкциите за некоректни потребители на вода

ivan

Българските фирми държат 13 млрд. лева в касите си

ivan

Нови 5 млн. лв. за предприемачеството по ОП „Развитие на човешките ресурси“

admin

Напишете коментар