Invest Build Media
Строителство

Жилищното строителство върви нагоре, но остава под миналогодишните нива

През второто тримесечие на 2016 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1216 жилищни сгради с 4438 жилища в тях и 604 825 кв. м разгъната застроена площ (РЗП). Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за жилищни сгради нарастват с 22.5%, жилищата в тях – с 29.2%, а общата им застроена площ – с 18.9%, съобщи Националният статистически институт.

Разрешенията за офис сгради са 37, с 14% по-малко от първото тримесечие, а планираната им площ е 22 798 кв. м или със 74% по-малка. Статистиката за т. нар. други сгради е за 1145 разрешителни (+37.6%) и площ от 504 845 кв. м (+1.4%).

В сравнение с година по-рано издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават с 6.7%, броят на жилищата в тях – с 28.5%, а разгънатата им застроена площ – със 17.9%.

Броят на разрешителните за административни сгради намалява с 15.9%, докато тяхната РЗП нараства с 38.9%. Разрешителните за други сгради са по-малко с 10.2%, а разгънатата им застроена площ спада с 42.1%.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите София (столица) – 186, Пловдив – 160, Варна – 123, и Бургас – 107. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) – 1 330, Пловдив – 854, Бургас – 522, и Варна – 380.

През второто тримесечие на 2016 г. е започнало строителството на 836 жилищни сгради с 2 961 жилища в тях и с 418 895 кв. м обща застроена площ. Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради се увеличават с 39.1%, броят на жилищата в тях – с 13.7%, а общата им застроена площ е повече с 18.5%. Сравнението с година по-рано обаче показва намаление и на сградите (с 1.3%), и на жилищата в тях (с 18.4%) и на площта им (с 9.9%).

Започнатите офис сгради между април и юни са 23 като увеличението спрямо същия период на миналата година е с над 60 на сто, а на площта им – над шест пъти до 77 хил. кв. м. Новото строителство на други сгради нараства с 55.3%, докато площта им намалява с близо 7 на сто до 288 218 кв. м.

Нарастване спрямо първите три месеца на годината се наблюдава и при броя на започнатите административни сгради, и при другите сгради съответно с 64.3 и 55.3%, като разгънатата застроена площ на административните сгради се увеличава над шест пъти, докато РЗП на другите сгради намалява с 6.8%.

В сравнение с година по-рано броят на започнатите административни сгради спада с 14.8%, докато тяхната РЗП нараства над девет пъти. Започнатите други видове сгради намаляват с 12.8%, а разгънатата им обща застроена площ – с 31.9%.

Строителство на най-голям брой нови сгради е започнало в областите: София (столица) – 129 жилищни, 6 административни и 23 други сгради; Варна – 117 жилищни, 4 административни и 45 други сгради; Пловдив – 103 жилищни и 63 други сгради; Бургас – 68 жилищни и 30 други сгради.

Вижте още

До края на годината ще бъде избран теренът за строителство на нов национален стадион

ivan

Откриха новия път при надлеза на Казичене край София

admin

Гладна стачка на инвеститор заради спрян строеж в район Младост

ivan

Напишете коментар