Invest Build Media
Бизнес и Инвестиции

Отпадат хартиените носители за 12 удостоверения от септември

12 удостоверения няма да бъдат изисквани на хартия от месец септември, стана ясно днес от съобщение след заседанието на правителството. Председателят на Агенцията за електронно управление Росен Желязков заяви, че голямата цел, която предстои пред държавата, е основните администратори на данни да обменят информация по автоматичен път. По думите му това означава, че не трябва да има нито куриерстване от страна на гражданите и бизнеса, нито активно поведение от страна на администрацията.

Според него автоматичният обмен на данни ще се случи по силата на пътната карта и сроковете, предвидени в нея са до края на 2018 г. „Дотогава всички целенасочени интервенции ще бъдат условно казано на полуавтоматичен режим. Въздействието ще бъде от една страна облекчаване на обществото, но от друга ще доведе до известна необходимост от обучение на администрацията. Положителното е, че ще имаме облекчаване и обучение. Днес приетите 12 услуги сами по себе си представляват удостоверителни услуги, които ще бъдат премахнати на хартия. До края на годината ще бъде премахнато изискването за предоставянето на годишните финансови отчети от страна на фирмите в 3 институции – Статистическия институт, Национална агенция по приходите и Търговския регистър. Ще бъде създадена единна входна точка, което ще доведе до трикратно облекчение на бизнеса в тази посока. Тези услуги участват във формирането на други режими“, обясни Желязков.

Той уточни, че те не са само по себе си 12. „Например, изискването за удостоверение за липсата или наличието на данъчно задължение от една страна някои администрации го възприемат като административна услуга, а други го изискват по повод на комплексна такава“, коментира Желязков.

12-те удостоверения са: Удостоверение за вписани в регистър БУЛСТАТ обстоятелства, издадено от Агенция по вписванията; Удостоверение за вписани, отбелязани и заличавани по партида на юридическо лице в Имотния регистър; Удостоверение за вписване, отбелязване и заличаване по партида на физическо лице в Имотния регистър; Удостоверение за актуално състояние в Търговския регистър; Удостоверение за липса и наличие на задължение на публични държавни вземания и събирания от митническите органи; Удостоверение за семейно положение, издавано от Общинска администрация; Удостоверение за съпруг, деца, издавано от Общинска администрация; Удостоверение за брак, издавано от Общинска администрация; Удостоверение за наличие, липса на задължения, издавано от НАП; Удостоверение УП 7 за размер и вид на пенсия, издавано от НОИ; Удостоверение УП 8 за доход от пенсии и добавки, издавано от НОИ; Удостоверение за издаване на придобито висше образование в чужбина, издавано от Националния център за информация и документация.

Според Желязков ще има и допълнителни услуги, които се подготвят. Те ще бъдат свързани основно с регистрите в ГД ГРАО.

Вицепремиерът Томислав Дончев посочи, че за да се завърши реформата в нейната пълнота, трябва да се изчерпи изобщо възможността някой да носи хартия в администрациите. „Това ще стане стъпка по стъпка. Когато този процес завърши, ще имаме безхартиено общуване между гражданина и администрацията. Началото беше положено днес. Времето за получаване на административна услуга е загубено“, коментира вицепремиерът. По думите му от септември месец ще отпаднат като изискване тези 12 удостоверения да се вадят на хартия.

Дончев уточни, че се надява свидетелството за съдимост да отпадне по-бързо. „Необходимо е да се променят над 40 закона. Има концептуални въпроси, които трябва много бързо да се уредят. Много широк кръг организации също изискват свидетелство за съдимост“, каза още Томислав Дончев.

Вижте още

Добрин Иванов : Очаква се инфлацията да достигне 30%

Световната банка изрази готовност да инвестира в Западните Балкани

ivan

Китай променя отношението си към чуждите инвеститори

leni

Напишете коментар