Invest Build Media
Бизнес и Инвестиции

Пак искат таванът за плащанията в брой да е 5 хил. лв.

Финансовото министерство публикува предложение за промяна на Закона за данък върху добавената стойност. Ако бъдат одобрени, промените ще доведат до изменения на още няколко закон. Един от тях е Законът за ограничаване на плащанията в брой, като отново се предлага таванът за плащанията в брой да се намали от 10 хил. на 5 хил. лв., съобщава „Дневник“.

От ведомството обосновават предложението с намаляване на сивата икономика и изтъкват, че то в съответствие с наложила се практика в другите страни от Европейския съюз, „където прагът за плащанията в брой е в диапазон от 2 хил. до 3 хил. евро“.

Предвижда се ограничението да се прилага и в случаите на плащания в чуждестранна валута, когато левовата им равностойност е равна или надвишава 5 хил. лв. по курса на Българската народна банка в деня на плащането. Според финансовото ведомство не се очаква увеличение на административната тежест, нито увеличение на разходите за администриране след въвеждането на мярката. За последно подобен законопроект имаше през юни, като правителството предложи ограничение на плащанията в брой до 5 хил. лв. от август, от началото на 2018 г. то да стане 3 хил. лв., а година по-късно – хиляда лв. Впоследствие обаче Народното събрание отхвърли законопроекта.

С промяна в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) пък се предвижда да отпадне отстъпката при подаване на данъчна декларация онлайн. В момента при подаване на декларацията по електронен път до 31 март се ползва отстъпка от данъка, който се дължи за последните три месеца от предходната година. Министерството мотивира промяната с възможността годишната данъчна декларация да се подава от всички по електронен път. Според ведомството след промяната в бюджета за 2018 г. ще постъпят допълнителни приходи в размер на 1.2 млн. лв.

Други поправки в Закона за акцизите и данъчните складове целят ограничаване на търговията с тютюневи изделия по интернет. Вносителят изтъква, че има много случаи, при на незаконно разпространение на акцизни стоки чрез куриерски или пощенски услуги, след като те са купени по интернет. „Чрез куриерските фирми все по-често се доставя предимно тютюн за пушене“, се казва в мотивите към закона. Затова се предлага пощенските оператори да бъдат задължени да изискват от подателите да декларират, че изпращаните акцизни стоки или отпадъци от тютюн са с платен, начислен или обезпечен акциз, както и че са с бандерол, когато такъв е задължителен.

С друга промяна в закона гражданите ще са задължени да представят документ за самоличност на митническите органи, когато те поискат това за целите на осъществявания от тях контрол върху акцизните стоки. Предложението е заради случаи, при които проверяваните отказват да представят документ за самоличност на митническите органи.

Предлага се и въвеждане на минимален срок от 1 година за валидност на банковите гаранции, предоставяни от икономическите оператори. В момента не съществува срок за това.

С промените в закона за ДДС се предлага съкращаване от 14 на 7 дни на срока за подаване на заявление при възникване на основание за регистрация по закона. Предвижда се принудителната административна мярка „запечатване на обект за срок до един месец“ да може да се прилага и към трето лице, когато към момента на запечатване обектът или обектите се стопанисват от това трето лице, ако то е знаело или е могло да знае, че е започната процедура по запечатване. В тази връзка се предвижда приходната агенция да публикува на сайта си или чрез средствата медиите списъци на подлежащи на запечатване търговски обекти и тяхното местонахождение.

Вижте още

Корабът „Спейс Екс“ прекара 6 минути във въздуха, после се взриви (ВИДЕО)

Въвеждането на еврото ще донесе по-ниски лихви по кредитите

ivan

По 40 украинци се борят за 1 работна позиция у нас, твърдят експерти

ivan

Напишете коментар