Invest Build Media
Инвестиции

БНБ: Банковите депозити на домакинствата у нас са 46 млрд. лева

Депозитите на сектори „Нефинансови предприятия“ и „Домакинства и Нетърговски организации, обслужващи домакинствата“ (НТООД) са 10,5 млрд. броя в края на септември 2017 г. Те намаляват с 3,6% спрямо септември 2016 г., съобщава пресцентърът на Българската народна банка. Общият размер на депозитите e 67,5 млрд. лева и нараства с 8,2% на годишна база.

В края на септември 2017 г. спрямо края на предходното тримесечие броят на депозитите намалява с 0,7%, а размерът им се повишава с 3,2%, отчита БНБ. Депозитите на сектор „Нефинансови предприятия“ са 613 000 в края на септември 2017 г., като броят им се увеличава с 5% спрямо края на същото тримесечие на 2016 г. В края на третото тримесечие на 2017 г. тези депозити са в размер на 21,102 млрд. лв. и на годишна база нарастват с 13,5%. Спрямо края на юни 2017 г. броят им нараства с 1%, а размерът им – със 7,5%.

В края на третото тримесечие на 2017 г. броят на депозитите на сектор „Домакинства и НТООД“ е 9,95 милиона като намалява на годишна база с 4,1%. Размерът на тези депозити е 46,407 млрд. лв. в края на септември 2017 г., като нараства с 5,9% на годишна база. В края на септември 2017 г., спрямо края на предходното тримесечие, броят на тези депозити намалява с 0,8%, а размерът им се повишава с 1,3%.

660 млн. лв. печалба в банковия сектор само за първата половина на годината

В края на септември в банките е имало 775 депозити на домакинства с размер над 1 млн. лева. В тях е имало близо 1,851 млрд. лева. На годишна база броят на депозитите на домакинствата с над един милион лева се увеличават с 61, а парите в тях – с над 106 млн. лева.

В 1283 депозита с размер между 500 000 и 1 млн. лева домакинствата са оставили на съхранение в банките общо над 881 млн. лева. В 7865 депозита с размер между 200 000 и 500 000 лева домакинства са събрали към два милиарда и 178 млн. лева. В депозити между 100 000 и 200 000 лева са събрани над шест милиарда 165 млн. лева, а в депозити между 50 000 и 100 000 лева се държат над 7,332 млрд. лева.

Кредитите на сектори „Нефинансови предприятия“ и „Домакинства и НТООД“ са 2.784 млн. броя към края на третото тримесечие на 2017 г. На годишна база броят им нараства с 0,9%. Общият им размер e 51,096 млрд. лева, като се повишава с 4,2% годишно. В края на септември 2017 г., спрямо края на предходното тримесечие, броят на тези кредити се повишава с 0,7%, а размерът им – с 1,4%.

Кредитите на сектор „Нефинансови предприятия“ са 152 000 броя в края на третото тримесечие на 2017 г. Броят им нараства на годишна база с 8,7%, а размерът е 31,585 млрд. лева и нараства с 3,1%. Спрямо края на предходното тримесечие броят на кредитите на сектор „Нефинансови предприятия“ нараства с 0,3%, а размерът им – с 1,6%.

В края на септември 2017 г. броят на кредитите на сектор „Домакинства и НТООД“ се увеличава с 0,4% на годишна база, като достигат 2,632 млн. броя. Размерът им нараства на годишна база с 5,9%, достигайки 19.511 млрд. лева.

В края на септември 2017 г. в сравнение с края на юни 2017 г. броят на тези кредити нараства с 0.7%, а размерът им се увеличава 1,3%. Домакинствата имат 280 кредита над един милион лева, в които дължат над 436 млн. лева. През септември 2016 г. домакинствата са имали 107 кредита с размер над един милион лева, в които са дължали на банките 185 млн. лева.

В 762 кредита с размер между 500 000 и 1 млн. лева домакинствата трябва да връщат на банките близо 531 млн. лева. Кредитите на домакинствата до 1000 лева са 1 386 881 хил. броя, в които дължат близо 474 млн. лева, сочат данните на БНБ.

Вижте още

BILLA пак стана любимата търговска верига на българите

ivan

България плати 2,2 млрд. лв. за новите изтребители

ivan

Управляващите са спокойни за интереса на България с бюджета на ЕС след 2020 г.

ivan

Напишете коментар