Invest Build Media
Бизнес и Инвестиции

Индустриалните зони помагат на инвеститорите с кадри от университетите

Антоанета Барес, изпълнителен директор на „Национална компания индустриални зони“: В партньорство с университети помагаме с кадри на инвеститорите

Антоанета Барес е изпълнителен директор на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД. Има над 15 години професионален опит в областта на правото и в управлението на проекти в различни сектори от икономиката. Заемала е ключови и ръководни позиции в търговски компании, включително от IT сектора и в държавни институции. Има мaгистърска степен по право, докторант е по икономика към СУ „Св. Климент Охридски“.

Деница СТОЯНОВА

Г-жо Барес, младите висшисти в България често срещат трудности да започнат първата си работа по специалността. От 2017 г. „Национална компания индустриални зони“ развива проекта си Fast Tracking Success, насочен тъкмо към връзката между университети и бизнес.

– Нашият проект Fast Tracking Success е насочен към ускорено професионално изграждане на младите кадри чрез постоянна заетост и стажове в чуждестранни компании в индустриалните зони.

Освен това целта на Прог­рамата е и да се намали разминаването между търсене и предлагане на кадри, което в момента е един от най-сериозните проблеми за бизнеса у нас. Стремим се да осигуряваме информираност на инвеститорите, особено на чуждестранните, за наличието на работни кадри. Когато една чуждестранна компания дойде при нас, винаги поставя въпроса откъде могат да наемат кадри. Затова искаме да сме полезни с информация.

Радвам се, че работата по програмата за връзката между университетите, младите хора и бизнеса е оценена и получихме награда за благотворителност „Златно сърце“ за инициативата Fast Tracking Success.

– Кои са университетите, с които си сътрудничите в момента, и какво планирате още по Прог­рамата?

– Партнираме си с някои от най-престижните университети в страната и с кариерните им центрове. От началото на 2018-а година сме подписали меморандуми с две висши училища – през януари с Русенския университет „Ангел Кънчев“ и само преди дни с Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“.

По програмата Fast Tracking Success сме в сътрудничество със СУ „Св. Климент Охридски“, УНСС, НБУ, Техническия университет в София, Лесотехническия университет. Предстои ни подписване на меморандум с Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“, с университети в Бургас и Варна, с Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Амбициозната  програма на Компанията е успоредно с обхващането на университетите в България да създадем контакти и с професионалните училища. Бизнесът търси кадри не само сред завършилите висше образование. Професионалните училища дават достатъчно добри специалисти за средното ниво служители.

– Какви други инициативи предвиждате за подпомагане на връзката между младите хора и фирмите от индустриалните зони, търсещи кадри?

– За Националната компания се превърна в практика да представя дейността си и пред български студенти в чужбина. През ноември м.г. участвахме на кариерен форум в посолството на България в Берлин. Там младите хора търсеха информация за перспективите за реализация, които може да им предложи България. Разказахме за проектите на Компанията, представих­ме някои от най-големите инвеститори, избрали да работят в индустриалните терени, управлявани от дружеството. Преди форума в Берлин се допитахме до инвеститорите в нашите зони в Божурище, Бургас, Русе, Видин, Варна и Свиленград какви кадри търсят в момента, и предложихме на младите хора повече от двайсет свободни работни места от фирми в зоните на Националната компания. Запознахме ги и с програмата ни Fast Tracking Success.

В момента се подготвяме за участие в кариерен форум през март, който ще се проведе в посолството ни в Лондон. Надяваме се, предвид голямата българска студентска общност във Великобритания, да срещнем много млади българи, които биха искали да се върнат и да намерят добри възможности за живот и работа в страната си.

– Говорим за нуждата на бизнеса от подготвени кадри. Какви са другите условия от първостепенно значение за компании, които искат да инвестират у нас?

– Бих очертала три фактора – стратегическа локация, изградена инфраструктура и наличие на работни кадри. Това са нещата, които са изключително важни за инвеститорите. Говорим за производства, а за тях инфраструктурата, като достъп, както и свързаност­та с ток, газ, вода, отводняването на терени, са изключително важни. Стремим се да осигуряваме всички тези възможности, защото говорим за производства с изисквания за сериозни капацитети. Буквално работим ръка за ръка с инвеститорите, подпомагаме ги при цялата логистика по издаването на всички документи за реализиране на тяхната инвестиция.

Националната компания предлага всички тези предимства на бизнеса, но освен това България е много добро място за инвестиции. Стабилни сме икономически, стабилни сме политически, имаме терени и мощности, имаме много интелигентни млади хора, които учат както у нас, така и в чужбина.

– От кои държави отчитате по-голям интерес към държавните индустриални зони и от кои промишлени сектори са те?

– Към момента интересите са предимно от германски компании, включително и от няколко смесени – германо-турска, китайско-немска, т.е. компании, които оперират на пазари на различни континенти.

Много от българските фирми, търсещи „Национална компания индустриални зони“, са малки и средни предприятия. Последните ни договори са също с български компании, което е показател за нарастване на предприемаческата инициатива у нас. Интерес има и от турски компании, желаещи да отворят бизнеса си към Европа и да произвеждат в България – конкретно към зоните в Кърджали, Свиленград, естествено и към Русе и Видин, където ще са близо до европейските пазари.

В края на 2017 г. отчетохме повишен интерес за китайски инвестиции, и то от големи компании, за големи терени. Работим по всички заявени интереси. Инвеститорите вече видяха терените и в момента са в процес на проучване, като първо обмислят дали да изберат България като страна, в която да направят инвестицията си.

– Какви са приоритетите ви за развитието на компанията през настоящата година?

– Работим по изграждане гръбнака на инфраструктурата на повечето ни зони, така че, когато един инвеститор избере наша територия да осъществи инвестицията си, той да има базовата инфраструктура и да започне доста по-бързо да реализира проекта си. Продължаваме, естествено, да работим и по започнали проекти – Fast Tracking Success, проектите по разширяване на зоните с идентифициране на нови терени, както и по подписване на меморандуми с общини за намиране на нови терени съвместно с местната власт.

Друга важна инициатива, която сме поели, е иницииране, с подкрепата на Икономическото министерство и на работодателските организации, на промени в нормативната уредба и обособяването на индустриалните зони правно, т.е. да бъде регламентиран статутът на такъв тип територии.

Вижте още

Милионерска еволюция: Расте броят на заможните граждани в България

А. Стойковa

Турската валута падна до ново дъно

Инвестиция за над 1 млрд. край Мусачево

admin

Напишете коментар