Invest Build Media
Инвестиции

Еврокомисията взема мерки срещу нелоялните търговски действия при продажбата на храни

Европейската комисия (ЕК) представи днес предложение за забрана на особено вредните нелоялни търговски действия при предлагането на храни, за да се осигури по-справедливо участие на малките и средните предприятия от хранително-вкусовата промишленост и селското стопанство, съобщи пресслужбата на ЕК. Предложението включва разпоредби за ефективно прилагане, като националните власти могат да налагат наказания при установени нарушения.

По-малките участници във веригата за предлагане на храни, сред които са и земеделците, не са защитени от нелоялните търговски действия на партньорите по веригата преди тях. Нерядко те нямат възможности за договаряне, нито друг начин да предлагат изделията си на потребителите.

ЕК предлага забрана на забавени плащания за нетрайни стоки, отмяна на поръчки в последния момент, едностранни промени по договори или промени с обратна сила и принуждаване на доставчика да плаща за похабени стоки. Други действия ще бъдат допустими, само ако са включени в предварително споразумение между страните при ясни и недвусмислени условия: когато купувач връща на доставчика непродадени хранителни стоки; когато купувач принуждава доставчика да плати такса, за да сключи или да не изгуби договор за доставка на храни; когато доставчик плаща за рекламата или за пускането на пазара на храни, продавани от купувача.

Съгласно предложението на ЕК държавите в ЕС трябва да определят обществена служба, отговаряща за прилагането на новите правила. При доказано нарушение тази служба ще може да налага съразмерно и възпиращо наказание. Тя ще може да започва разследвания по своя собствена преценка или след подадена жалба. В тези случаи страните, които подават жалба, ще могат да изискат поверителност и анонимност. Комисията ще създаде възможност за съгласуване между прилагащите власти за обмен на опит.

Вижте още

В български град изграждат корабостроителница за яхти

leni

Нечуван рекорд – заловиха 6 тона фалшиви пари

leni

Руски милиардер иска да инвестира в завод за батерии в Гърция

viktoria

Напишете коментар