Invest Build Media
Архитектура и Дизайн

Културното министерство ще преразгледа статута на 25 хиляди паметника на културата

Министерството на културата е възложило на Националния институт за недвижимо културно наследство да преразгледа статута на 25 хиляди паметници на културата, които в момента имат най-ниска категория на защита – за сведение. Това са част от мерките за олекотяване на административната тежест, които министърът Боил Банов е представил на неформална среща с браншови организации в строителството днес, съобщават от ведомството.

Банов се е ангажирал паметниците „за сведение“ да бъдат сведени до нула. „Това е работа, от която е бягано в продължение на 40 години, и аз съм решен да я свърша“, заявил е той. Потърсени за уточнение, от министерството обясниха, че това не значи непременно премахване на защитата, като някои от разглежданите паметници могат да получат и по-висока категория защита. Те обясниха, че за голяма част от обектите става дума за предварителен статут, който се дава с намерение сградата по-късно да бъде проучена, но носи същите рестрикции като тези на официално обявен паметник. Такъв например бе статута на част от Тютюневите складове в Пловдив.

Регистрите на паметниците на културата не са осъвременявани с години като една от причините е много малкото хора ангажирани с дейността в общините и намаления състав на НИНКН. В списъците често фигурират сгради, унищожени отдавна, както и обекти, получили статут преди време само заради историята на БКП. От друга страна разрухата и несанкционираните промени по паметници на културата често са стратегия, която недобросъвестни инвеститори ползват, за да се „освободят“ от задължението да ги запазят. С категория „За сведение“ например е изгорелият преди време театър „Възраждане“ в София („Син Сити“), който на теория би могъл да бъде изваден от списъците – ако преди това не се разруши, тъй като все така е без покрив.

Пред Българската асоциация на архитектите и инженерите, Камара на строителите в България, Съюза на архитектите, Камарата на архитектите и на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране Боил Банов е заявил, че екипът му се стреми „всички смислени проекти да бъдат реализирани“ и е отворен към промени в нормативната уредба. „В същото време има обекти, съдбата на които не бива да се решава „на парче“, а трябва да се гледа добавената стойност, която имат като цели ансамбли или квартали“, добавил е той.

Министърът е поел и още един ангажимент – срокът за издаване на преписки за намеси в паметниците на културата да се скъси от четири месеца до месец и пет дни. Потърсени за коментар, от министерството обясниха, че по това вече се работи усърдно, като всеки ден необходимото време за издаване на документи намалява.

Очаква се за това да помогне планираното пренасяне на института от кв. „Изгрев“ в сградата на Министерството на културата, както и евентуалната му дигитализация, която започва с паметниците от национално значение. Въпреки това не е известно как силно ограниченият състав на Националния институт за недвижимо културно наследство ще се справи с тези две огромни задачи – осъвременяване на регистъра и драстичното намаляване на срока за издаване на разрешения за намеси.

Вижте още

Триъгълна къщичка в гората

leni

Невероятна хармония – вода и огън в градината

leni

Дървена къщичка в кънтри стил

leni

Напишете коментар