Invest Build Media
Туризъм

Озвучаването на открито ще бъде забранено между 2 и 4 следобед с промени в закон

Увеличаване на часовете в денонощието, в които е забранено озвучаването на открито, предвиждат промени в Закона за защита от шума в околната среда, приети от Министерския съвет. Те забраняват подобни шумни прояви в зони, предназначени за жилищно строителство, в часовете между 14 и 16 ч. и между 23 ч и 8 часа. Въвеждат се също автоматични регулатори на максималната сила на озвучителните уредби и увеличение на глобите.

В текстовете, предложени от министъра на здравеопазването Кирил Ананиев и вицепремиера Валери Симеонов, се предвижда озвучителните уредби да са с монтирани автоматични регулатори, контролиращи нивото на звука, така че да не се допуска надхвърлянето на определените гранични стойности. Помислено е за това озвучаването да не идва от плавателни средства за туризъм и развлечения, както и от други транспортни средства.

Изключение от тези правила ще се допуска при провеждане на обществени мероприятия на открито, а редът за тях ще бъде определен с нова правителствена наредба. Проектът на нормативен акт предвижда възможност при нарушение аудиотехниката да бъде задържана и изземвана в полза на държавата.

Друга забрана се отнася до търговските и производствените обекти в жилищни сгради. Те няма да могат да работят и да зареждат между 23.00 и 8.00 ч. Сега забраната изтича в 7 ч. сутринта. Собствениците на такива обекти ще заявяват в общината работното време, но преди това трябва да се снабдят със становище на регионалната здравна инспекция.

Ще има и увеличение и на глобите. Минималните, които сега са между 100 и 300 лв., се увеличават на 500 – 1000 лв. Максималната глоба по този закон се предлага да се увеличи от 10 хил. на 20 хил. лв.

Допълват се контролните правомощия на министъра на вътрешните работи и определените от него длъжностни лица по отношение на озвучаването на открити площи в тези зони. При осъществяване на контролните си правомощия определените от министъра на вътрешните работи лица ще могат да издават разпореждания по чл. 64 от Закона за МВР и да налагат административни наказания по реда на този закон.

Предлага се издаването на становище от регионалните здравни инспекции до общинските и районните администрации относно осигуряването на акустичен комфорт на живеещите само за търговски и производствени обекти, разкрити в жилищни сгради и/или в сгради със смесено предназначение, в които част от сградата е предвидена за жилищно строителство.

Вижте още

Дестинациите, които плащат на туристите, за да ги посетят

leni

Почти равен е броят на българи и гърци, посещаващи двете страни

ivan

ДНСК ще проверява отново преместваемите обекти в Слънчев бряг

ivan

Напишете коментар