Invest Build Media
Строителство

Подписаха договора за ремонта на 26 училища и детски градини в София

Убеден съм, че всяка инвестиция в образователна инфраструктура, в образование, в нашите деца ще се изплаща в пъти с годините напред. Образованите, будните деца са гаранция за стабилна и единна Европа. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков при подписването на договора за основен ремонт или реконструкция, внедряване на мерки за енергийна ефективност и обновяване на материално-техническата база на 26 училища и детски градини в София.

Договорът бе подписан от заместник-министъра и ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Деница Николова и кмета на столицата Йорданка Фандъкова.

Това е един от най-чаканите и важни проекти, защото е насочен към нашето бъдеще, нашите деца, каза още министър Нанков и посочи, че това е най-големият проект по оперативната програма за образователна инфраструктура на стойност над 63 млн. лв., от които 58 млн. лв. за безвъзмездна финансова помощ.

Проектът е част от нашата цялостна концепция за инвестиции в образователни заведения, в тяхната инфраструктура, в подобряване на енергийните им характеристики, обзавеждането и оборудването с цел повишаване на качеството на образованието и образователния процес. Над 620 млн. лв. инвестираме за тази цел от различни инструменти на европейската солидарност, отбеляза регионалният министър. Той обърна внимание, че с включените в проекта 15 училища и 11 детски градини той е един от най-чаканите от софиянци.

Нашата цел е не само да измерваме изпълнението на управляваната от министерството оперативна програма чрез определените индикатори. Дългосрочните ефекти ще измерваме след пет – шест години с реализацията на подобни проекти. Инвестициите в образователни заведения, в нашите деца ще се измерват с поколения напред, създавайки предпоставки за икономическо и социално развитие на страната и на цяла Европа, каза още Николай Нанков.

София е доказала, че европейските средства отиват директно при хората както с големите инфраструктурни обекти, така и с обектите от интегрирания план за градско възстановяване и развитие по Оперативна програма „Региони в растеж“, коментира кметът на столицата Йорданка Фандъкова. По думите й осигурените от програмата средства и съфинансирането от общината по подписания договор ще отидат при най-важните хора в града – децата. Столичният кмет обяви, че с част от инвестицията ще се построи нова сграда към детска градина № 53 в район „Илинден“, ще се реконструира сграда паметник на културата в двора на училище на бул. „Сливница“ и ще се разшири 9-та Френска езикова гимназия. Тя заяви, че включените в проекта учебни заведения, чиято реконструкция трябва да приключи до края на 2019 г., са основно в районите „Връбница“, „Илинден“ и „Надежда“.

Йорданка Фандъкова посочи, че в момента се извършва реформа в българското образование в страната, като средата е не по-малко важна от образователните програми и дигитализацията, защото възпитава, и затова усилията са насочени в тази посока.

Министър Нанков обърна внимание, че Инвестиционната програма на Столична община е за пример, защото предвижда балансирано териториално разпределение на инвестициите. Те не са концентрирани само в един район или централната градска част, обясни той.

Вече съм имала удоволствието да прережа лентата на много обекти в България, като пътища, мостове и др., но разликата е огромна, когато знаем, че инвестициите ще отидат за подобряването на учебната среда на децата, тяхното образование и бъдещи социални перспективи, заяви Витория Алиата ди Вилафранка – директор в Генерална дирекция „Регионална и селищна политика“ на Европейската комисия. Изключително ми е приятно, че проектът обхваща райони, които са по-слабо развити, каза още тя.

Заместник-генералният директор на Генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ в ЕК Андриана Сукова отбеляза, че проектът ще бъде сериозна стъпка в посока осигуряване на достъп на децата до нормални условия на развитие в началната степен на обучение и в училищата, което е предпоставка за бъдещо развитие на конкурентоспособност.

В рамките на проект „Изграждане, основен ремонт/реконструкция на 26 училища и детски градини на територията на Столична община”, в район „Красна поляна“ ще бъдат обновени: 57 СОУ „Св. Наум Охридски“, 147 ОУ „Йордан Радичков“ и 123 СОУ „Стефан Стамболов“.

В район „Надежда“ със средства от ОП „Региони в растеж“ ще бъдат модернизирани: 102 ОУ „Панайот Волов“, 54 СОУ „Иван Рилски“, 15 СОУ „Адам Мицкевич“, 101 СОУ „Бачо Киро“, 16 ОУ „Райко Жинзифов“, ОДЗ № 15 „Чучулига“, ОДЗ № 90 „Веса Паспалеева“, ОДЗ №115 „Осми март“, ЦДГ № 152 „Връбница“, ЦДГ №170 „Пчелица“ и ОДЗ № 27 „Детска китка“.

Учебните заведения, които ще бъдат обновени в район „Връбница“ са 140 СОУ „Иван Богоров“, 70 ОУ „Св. Климент Охридски“, 62 ОУ „Христо Ботев“ и ОДЗ № 42 „Чайка“.

В район „Илинден“ ще бъдат ремонтирани 113 СОУ „Сава Филаретов“, 3 СОУ „Марин Дринов“, бивш филиал на Втора АЕГ „Томас Джеферсън“, ОДЗ №179 „Синчец“, ОДЗ №51 „Щурче“, ЦДГ №53 „Света троица“ и Училищен корпус към 43 ОУ „Христо Смирненски“.

Чрез дейностите, които ще бъдат изпълнени по проекта, ще се осигури модерна, здравословна и функционална среда с високо ниво на енергийна ефективност в общински детски градини, средни и общообразователни училища на територията на гр. София. Обновената инфраструктура и материално-техническа база в тях ще допринесат за по-доброто качество на образователния и възпитателен процес. С изпълнението на проекта ще се осигурят също равнопоставени условия и достъп до образование за всички деца от посочените столични райони като децата и учениците ще бъдат обхванати в максимална степен и няма да бъде допусната дискриминация.

Вижте още

Регионалният министър ще смени ръководството на Агенция „Пътна инфраструктура“

ivan

Строителството в ЕС се влошило през май, у нас имало стагнация

admin

До ноември приключват строежа на естакадата към Терминал 2

ivan

Напишете коментар