Invest Build Media
Бизнес и Инвестиции

Средно с 2,03% поскъпна токът, парното се качи със 7,33% от 1 юли

Комисията за енергийно и водно регулиране обяви решенията си за цените в сектор „Електроенергетика“ и „Топлоенергетика“, които влизат в сила от 1 юли 2018 г. за следващия едногодишен ценови период. Решенията бяха оповестени на брифинг с участието на председателя КЕВР Иван Иванов и членове на Комисията от специализирания състав „Енергетика“, след приключване на закритото заседание на регулатора.

Средно цената на тока се повишава с 2,03%. За отделните елекроразпределителни дружества повишението е следното:

ЧЕЗ – 1,75%

EVN – 1,82%

Енерго Про – 2,78%

Средното увеличение на топлинната енергия е 7,33%. За отделните топлофикационни дружества промяната в цената е следната:

„Топлофикация София“ – 7,46%

EVN „Топлофикация Пловдив“ – 0,94%

„Веолия Енерджи“ – Варна – 4,89%

„Топлофикация Бургас“ – 17,12%

„Топлофикация Плевен“ – 15,19%

„Топлофикация Русе“ – 6,73%

„Топлофикация Велико Търново“ – 2,89%

Шефът на енергийния регулатор съобщи още, че увеличението за крайните потребители на природен газ е 6,5%.

В съответствие с утвърдената законова процедура, преди приемането на окончателното решение, регулаторът проведе открити заседания и обществени обсъждания по докладите и проектите за решения, с участието на заявители и заинтересовани страни, включително браншови и работодателски организации, граждански сдружения, експерти и граждани. Ценовите заявления на дружествата,  докладите на работните групи и проектите за решения бяха предварително публикувани на интернет страницата на Комисията. С цел максимална публичност и прозрачност, заседанията бяха излъчвани онлайн на сайта на регулатора.

„Определените от Комисията цени се основават на ясна икономическа логика. В своите решения енергийният регулатор се ръководи от четири основни принципа – прозрачност, устойчивост на решенията, законосъобразност и справедливост“, заяви на брифинга председателят на КЕВР Иван Иванов. Той подчерта, че в ценовите си решения регулаторът стриктно прилага консервативен подход за недопускане на резки промени и отчита, от една страна възможностите на потребителите, а от друга – необходимостта от устойчиво развитие на дружествата в енергийния и газовия сектор.

„Сегашният състав на регулатора не допусна резки промени в определяните цени и през изминалите три години тяхното увеличение беше значително под ръста на средната, минималната работна заплата и пенсиите, както и под нивото на отчитаната от НСИ годишна инфлация“, каза председателят на КЕВР. Той увери, че регулаторът и занапред ще използва всички законови възможности, за да не допусне резки ценови промени за потребителите на електрическа и топлинна енергия.

Вижте още

Европейската комисия прогнозира спад от 5,1 на сто на БВП у нас за 2020 г.

Половината изравнителни сметки за парно в София ще бъдат преразгледани

ivan

Наблюдава се увеличение на депозитите и кредитите у нас

admin

Напишете коментар