Invest Build Media
Инвестиции

Продаваме нов дългосрочен дълг от 400 млн. лева

Министерството на финансите емитира нов дълг от 400 млн. лева. Днес БНБ ще проведе аукциони за две емисии дългосрочни облигации (ДЦК) със срок на падежа съответно 10,5 и 20 години. Всяка ще е с номинал по 200 млн. лв., а лихвените проценти по тях са 0,5% и 1,5%, става ясно от съобщение на централната банка.

Решението е изненадващо – защо има нужда от нов дълг в момента при такова голямо преизпълнение на бюджета, пита сайтът epicenter.bg.

Решението на МФ идва, без да е обявено в емисионния календар за месеца. Освен това обичайно обявленията за предстоящ аукцион се публикуваха от БНБ седмица по-рано, докато сега поканата е от понеделник следобед за сряда.

Донякъде изненадващ е и фактът, че на вътрешния пазар рядко се е случвало да се емитират две емисии в един ден, и то в толкова големи обеми, още повече да се прави в слабия летен сезон. Последно такова струпване имаше през 2014 г., когато имаше дефицит и трябваше да се оказва подкрепа на Фонда за гарантиране на влоговете след фалита на КТБ. От Министерството на финансите засега отказаха коментар за целта на емисиите.

Огромният фискален резерв и отличното изпълнение на бюджета към момента не предполагаха, че МФ ще прибегне до нови емисии през 2019 г. Лихвата по новите облигации за 10,5 години е значително по-ниска от тези, които бяха емитирани за последно преди две години – тогава купонът беше 1,95%, а сега е 0,5%.

По отношение на 20-годишните няма аналогична база за сравнение на вътрешния пазар, но 25-годишните, които държавата предложи през януари 2018 г. бяха с лихва 2%.

Книжа с 20-годишен срок на падежа има по външния дълг, но те са емитирани през 2015 г. и реално срочността им вече е по-кратка.

Обявеният годишен лихвен процент е само индикативен показател, като реалната доходност по книжата ще се определи в зависимост от търсенето на аукциона.

България може да си позволи да поеме нов дълг, тъй като има едно от най-ниските съотношения спрямо БВП – 19,7% към края на април. Това е едно от най-ниските нива в ЕС, но с новите емисии темпът, с който намалява, ще се забави.

Общо размерът на държавния дълг е 11,6 млрд. евро, като от него 2,53 млрд. са вътрешен, а 9,08 млрд. евро външен.

Около 3.9 млрд. евро от външния – емитирани на глобалните пазари облигации, обаче реално също се държи от местни банки, пенсионни фондове и застрахователи.

Намалението на държавния дълг за първите 4 месеца на 2019 г. е с около 600 млн. евро, като се дължи почти изцяло на падежиране на емисии и изплащане на заеми на вътрешния пазар.

Вижте още

Слагат забрана на анонимните банкови сейфове

ivan

Започва създаването на държавно предприятие за опериране на тол-системата

ivan

Назначиха Чавдар Маринов за заместник-министър на земеделието

ivan

Напишете коментар