Invest Build Media
Бизнес и Инвестиции Туризъм и Екология

10 млн. лв. ще получат туроператори и туристически агенти

Вицепремиерът и министър на туризма Марияна Николова и министърът на икономиката Лъчезар Борисов подписаха договор за предоставяне на 10 млн. лв. в подкрепа на туроператори и туристически агенции, предвид тежкият им сезон поради пандемията, съобщават от Министерството на туризма. 

Вицепремиерър заяви, че се очаква до две седмици крайните адресати да имат възможност да кандидатстват по схемата.

Министър Лъчезар Борисов посочи, че Министерството на икономиката чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. е предприело вече редица действия за справяне с последиците от пандемията, като е подкрепило хиляди български компании чрез процедурите за подпомагане на микро-, малки и средни предприятия.

Вицепремиерът изрази своето задоволство от бързата работа, диалогичността и сътрудничеството между екипите на институциите. С общи усилия успяхме в кратки срокове да договорим тази безвъзмездна помощ за представителите на бизнеса, който е сред най-засегнатите от разпространението на коронавирусната инфекция, каза тя.

Предстои двете министерства да финализират текстовете на условията и да осигурят техническия достъп за подаване на заявленията чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020).

Важно е да се знае, че при старта на кандидатстването няма да е от значение редът на подаване на проектните предложения, тъй като реалната стойност, която ще получат допуснатите кандидати, ще бъде равна на пропорционално разпределената стойност от 10 млн. лв. спрямо броя одобрени проектни предложения и реализирания общ оборот на всяко предприятие за 2019 г. Допустими ще бъдат разходи, извършени за покриване на текущите нужди на кандидатите, както и за оперативен капитал. Те задължително трябва да бъдат извършени след 01.02.2020 г. и до крайната дата на изпълнение на проекта.

Проектните предложения ще бъдат оценявани чрез ИСУН 2020 не по-рано от 5 календарни дни след оповестяване на условията за кандидатстване.

Срокът за подаване на проектни предложения се предвижда да бъде минимум 5 календарни дни.

Всеки от кандидатите трябва да заяви в проектното предложение стойност до 10% от общия си оборот за 2019 г., но не повече от прага на de minimis от 200 000 евро, или 391 166 лв. Целта на процедурата е да се осигури оперативен капитал за справяне с последиците от COVID- 19 кризата за български микро-, малки и средни предприятия, извършващи туроператорска и/или туристическа агентска дейност по Закона за туризма. Срокът за изпълнение на проекта ще бъде 18 месеца.

Вижте още

Сметната палата: Ще плащаме незавършен европроект срещу наводнения

admin

„Зона Б-19“ се превръща в екологичен оазис в града

Томислав Дончев: Договорихме 30 на сто от средствата от новия програмен период

admin

Напишете коментар