Invest Build Media
Бизнес и Инвестиции

103 млн. лв. за безплатно саниране на къщи, обещава властта

За първи път собствениците на къщи ще имат право на безплатно саниране. За целта са предвидени близо 103 млн. лв. Средствата са в рамките на интегрираната програма за енергийна ефективност, включена в проекта на Национален план за възстановяване и устойчивост, съобщава Mediapool.bg.

Предстои, след одобрение на плана от Европейската комисия, да се изготвят изискванията, с които ще се подават заявления пред общините. Това съобщи заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова по време на публичната онлайн консултация по плана с Управителния съвет  на Националното сдружение на общините в Република България, министерствата на енергетиката, на културата, на младежта и спорта, на вътрешните работи и др.

Три милиарда лева са планираните инвестиции по Плана за възстановяване и устойчивост, с които ще се прилагат мерки за повишаване на енергийната ефективност на обществени, частни и индустриални сгради и ще се изграждат модерни системи за улично осветление.

Бюджетът по програмата се предвижда да бъде разпределен балансирано на територията на страната за целите на изпълнение на регионалната политика. Обхватът на мярката е територията на цялата страна. За тази цел ще се разработят методология и критерии за разпределение на средствата и за приоритизиране на публичните и на жилищните сгради. Критериите ще бъдат определени съвместно с Националното сдружение на общините СОРБ и заинтересованите ведомства в хода на структуриране на изискванията.

За всички мерки ще се изготвят типови заявления. При кандидатстване ще трябва да има конструктивно и енергийно обследване.

Публични сгради – 417 млн. лв.

Предвижда се с 417 млн. лв. да се финансират публични здания. За тези средства могат да кандидатстват общини, областни администрации и министерства.

Мерките, които ще се прилагат в публичния сграден фонд – общинска и държавна собственост, включително кметства в селата, ще се изпълняват в партньорство или самостоятелно от общините и секторните ведомства. Предстои за тях да се обяви публична покана с насоки.

70% от предвидения ресурс по мярката е предназначен за публични административни сгради, а по 15% – за културна и спортна инфраструктура. Сгради на образователната, здравната и социалната инфраструктура са елемент на финансиране през съответните секторни ведомства.

Частни жилищни сгради – 1.7 млрд. лв.

Най-голям е бюджетът за саниране на частни жилищни сгради– 1.7 милиарда лева- От тях над 90 на сто са за многофамилни.

При многофамилните жилищни сгради се предвижда продължаване на изпълнението на сега действащата Национална програма за енергийна ефективност. Фокусът ще е чакащите проекти в Българската банка за развитие, както и тези в листите на чакащите по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Става дума за над 3000 блока на територията на цялата страната, но кои от тях първи ще получат финансиране ще зависи от допълнителни критерии, които ще се разработят от МРРБ с помощта на общините.

Промишлени сгради – 282 млн. лв.

Предвидените средства за промишлените предприятия са над 282 млн. лв.

За повишаване на енергийната им ефективност ще могат да кандидатстват малки, средни и големи предприятия в цялата страна. С превес по отношение на възможност за финансиране се предвижда да бъдат големите предприятия, които са с най-голям сграден фонд, тъй като ще имат най-съществен принос за намаляване на вредните емисии, посочва МРРБ.

Целта е да се повиши конкурентоспособността на икономиката с намаляване на себестойността на продукцията чрез намаляване на оперативните разходи. Изпълнението на мярката ще е комбинация от безвъзмездна финансова помощ и съфинансиране, определено от финансов анализ на спестени бъдещи разходи. Ще се даде възможност за достъп до нисколихвено кредитно финансиране за съфинансиращата част.

Улично осветление- 452 млн. лв.

За енергийно ефективно улично осветление са предвидени 452 млн. лв. Тук освен общините, проектите ще се изпълняват и чрез възможности за публично-частни партньорства, се казва в съобщението на МРРБ.

При подмяната на уличното осветление, освен нови енергоспестяващи лампи, подмяна на кабели, стълбове и внедряване на интегрирани интелигентни системи за управление, ще може да се включат също видеонаблюдение, системи за повишаване на сигурността в населените места, както и модули за безжичен интернет.

 

 

 

Вижте още

Ще стане ли Мъск най-богатият човек в света?

leni

Тол-такса ще се плаща за около 55% от пътищата в страната

ivan

МВФ понижи прогнозите си за световния растеж през 2019 година

ivan

Напишете коментар