Invest Build Media
Бизнес и Инвестиции

Предколедно банките вдигат такси за обслужване и поддръжка на сметки

Ново повишение на банковите такси се задава през декември, показа проверка на OFFNews.

Увеличение са обявили Българо-американска кредитна банка, Токуда банк, Инвестбанк и Банка ДСК. 

OFFNews събра известните досега промени, очаквани в средата на декември и началото на януари.

БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА (БАКБ)

От 15 декември таксата за поддръжка на разплащателна сметка без карта към нея скача от 2,90 лв. на 3,20 лв.

Въвежда се комисионна за внасяне на пари в брой в разплащателни, набирателни и специални сметки, както и спестовен и детски влог. Такса от 0,50 лв. за внасяне на суми до 3000 лв. Над тази сума до 30 000 лева тарифата ще скочи от 0,15% на 0,18%.

Повишение има и за теглене на пари в брой. С EUR 0,50 се повишава таксата за суми до EUR 1000 и от 2 става на EUR 2,5. За суми от 2000 лв./EUR 1000 до 30000 лв./EUR 20000 ще се дължи 0,5% вместо – 0,4%.

Въвежда се и такса от 5 лв. за повторна регистрация в новата платформа за дистанционно банкиране БАКБ Онлайн.

ТОКУДА БАНК 

Таксата за месечна поддръжка на разплащателна сметка без карта скача с 0,50 лева и става от 2,50 лева на 3 лева от 15 декември.

От 2 на 2,50 лева става тарифата за разплащателна сметка с карта. 

Повишение има и в комисиона за месечно обслужване за кредитна карта MasterCard Standard от 3,50 лева става 4 лева. С 0,50 лева се качва и таксата за MasterCard Bonus Cash и става 3,50 лева.

ИНВЕСТБАНК

От 29 декември повишение ще има в месечната такса на разплащателните сметки без карта от 2,50 таксата става 2,90 лева.

С 0,30 лева има ръст при месечната такса за поддръжка на основна карта, така тя ще бъде 2,50 лева.

Таксата за справка на наличност по сметка от ATM ще струва с 0,15 лева повече или от 0,10 лева се вдига на 0,25 лева.

Банката въвежда и нова такса от 5 лева за преиздаване на статична парола за сигурни плащания с карта в интернет. 

БАНКА ДСК

От 4 януари 2021 г. ще има повишение от 0,20 лева в месечната такса за съвместна разплащателна сметка, чиито договори са сключени с Експресбанк. Същото увеличение има и за сметки на земеделски производители с издадена дебитна карта от 2,30 лева скача на 2,50 лева или от EUR 1,20/USD 1,40 става EUR 1,30/USD 1,50.

Въвежда се и месечна такса за сметка със студентска карта DSK-ISIC от 2,50 лева, а за валута – EUR 1,30/USD 1,50.

С 0,50 лева скача комисионна за обездвижени сметки по безсрочни влогове, съвместни влогове и влогове на чуждестранни лица и става 3 лева.

Увеличение има и за услуги с дебитни карти:

Увеличение има и за услуги с дебитни карти:

* с дебитни карти Maestro, Debit Mastercard PayPass, Visa Debit payWave, World Debit Mastercard, Mastercard Space, VISA Space, DSK-ISIC, Младежка карта, ДСК Старт, ДСК Тийн, ДСК Макс и със спрените от продажба Visa Electron, Visa Infinite Debit

Промяна има и в таксата за теглене на пари в наличност за всяка трансакция. За суми до 2000 лева/EUR 1000, вкл. банката ще ни таксува – 0,50% върху цялата сума вместо досегашните 0,45%. С 0,05% има увеличение за теглене на суми над 2000 лева/EUR 1000. Тези, които сме заявили предварително, тарифата е 0,60% за лева и 0,70% за друга валута, за такива без предварителна заявка ще ни таксуват 0,70% за лева и 0,80% за друга валута.

С 0,40 лева скок има за услугата поддържане и оперативно обслужване на стандартна разплащателна сметка с дебитна карта за хората с трайно намалена трудоспособност или степен на увреждане, тарифата става 1,90 лева. Увеличение с 0,30 лева има и за теглене на пари в наличност с дебитна карта в България от АТМ на други банки или новата такса е 0,90 лева.

***

По данни на БНБ печалбата на банковата система към 30 юни 2020 г. възлиза на 515 млн. лева и е доста по-малко в сравнение със същия период на миналата година – 918 млн. лева. Приходите на банките от лихви бележат спад със 75 млн. лева или 5,4% и достигат до 1,4 млрд. лева, докато разходите нараснаха с 24 млн. лева и станаха 167 млн. лева. Нетният доход от такси и комисионни е 580 млн. лева, което е с около 65 млн. лева по-малко спрямо отчетения за първото шестмесечие на миналата година, а разходите – 97 млн. лева. 

Вижте още

Най-скъпият имот в Израел беше купен от Роман Абрамович

leni

Жената, която създаде бранд за милиарди, с 500 долара начален капитал

leni

Продадоха моловете „Галерия“ в Стара Загора и Бургас

ivan

Напишете коментар