Invest Build Media
Архитектура и Дизайн Имоти и строителство

Подобряване на градската инфраструктура: Пътят към асансьорната мобилност

Преди няколко месеца, ние разгледахме сериозния проблем, свързан с липсата на достъп до обръщалото на трамваи номера 7 и 27, разположено в квартал Манастирски ливади – Запад. В рамките на тази инициатива, обещахме, че ще предприемем действия за изграждане на асансьор, който ще улесни достъпа до този важен транспортен възел. Сега бих желал да споделя какво е постигнато до момента в сътрудничество с кмета на район Витоша, г-н Теодор Петков.

На 25 май 2023 година, Общинският съвет взе решение с номер 321, което одобри финансирането в размер на 600 000 лева за изграждането на необходимия асансьор. В приложение към тази информация, прилагаме снимка на страница 19 от решението, както и линк към официалния уебсайт на общината за потвърждение на финансовата подкрепа. С това решение беше заложен важен стъпка към реализацията на проекта.

Районният кмет, г-н Теодор Петков, взе инициативата да поръча изготвянето на цялостни проекти и пълни строителни книжа, които са необходими предвид изпълнението на този проект. Радваме се да споделим, че проектите вече са изготвени и готови за изпълнение.

Друг важен етап в реализацията на този проект беше получаването на разрешение за строеж. Този процес също беше завършен успешно с усилията на инж. Теодор Петков и вече е в сила. Необходимо беше уведомяването на всички заинтересовани страни и институции, включително Регионална дирекция за национална строителна контрола (РДНСК). Освен това, поради съседни частни фирми, разполагащи със собствени имоти в близост до общинския имот, разрешението беше изпратено и по пощата до адресите на тези фирми извън град София.

В текущ момент, кметът на района работи върху провеждането на процедура за избор на подходящ изпълнител на проекта, който ще вземе в ръцете си реализацията на асансьора.

Средствата за изграждането са вече осигурени, проектите са изготвени и законовите процедури са в процес на завършване, предвид началото на изграждането. С увереност и надежда, очакваме да видим успешната реализация на този важен проект, който ще подобри мобилността и достъпа на гражданите до обществените транспортни услуги в района.

Вижте още

Новите домове: строят се за 2 часа, използват се 300 години

leni

Ще се въвежда нов режим за зелените площи между блоковете в София

admin

Стартира строителството на третия лъч на метрото откъм Овча купел

ivan

Напишете коментар