Invest Build Media
Бизнес и Инвестиции

Еврото в България: Разкриват дизайна на новите монети

Бъдещите български евромонети се очертават с характерен дизайн, отразяващ националната идентичност и готовността за въвеждане на еврото през 2025 г. Одобрени от Българската народна банка и Координационния съвет за подготовка на страната за еврозоната, художествените проекти отразяват съчетание на знакови образи и изисквания на Европейската комисия.

На общата страна на евромонетите, дело на Люк Люикс, белгийският дизайнер, са изображения, символизиращи единството на Европейския съюз. Въпреки това, българската национална страна на монетите, с номинали от 1 до 50 евроцента, представя утвърдените изображения на настоящите български разменни монети, за да осигури приемственост и разпознаваемост.

Интегрирани в дизайна са задължителни елементи като кръг от 12 звезди и изписване на кирилица с надпис „БЪЛГАРИЯ“. Освен тях, на някои монети ще бъдат възпроизведени образите на Мадарския конник, Св. Иван Рилски и Паисий Хилендарски, утвърдени и добре приети от българската общественост.

В допълнение към изискванията, българската национална страна включва и незадължителни елементи, като изписване на „евро“ и „стотинка“ на съответните номинали. Годината на въвеждане на еврото в България, „2025“, също се отразява на дизайна.

Художествените проекти, изработени от „Монетен двор“ ЕАД, ще подложат на одобрение от Европейската комисия и страните членки на еврозоната. Производството на българските евромонети ще започне с тестване на осем номинала в количество до 1 милион броя за всяка стойност преди финалното производство, което ще се осъществи след решение на Съвета на Европейския съюз за приемането на еврото от страната.

Вижте още

Парно и топла вода остават със същите цени от 1 октомври

admin

Работници от „Емко“-Трявна протестираха край международния път Русе-Свиленград

ivan

Белгийски производител на чипове инвестира нови 75 милиона евро в България

ivan

Напишете коментар