Invest Build Media
Бизнес и Инвестиции

Изкуственият интелект разкрива емоции и морални разбирания

Claude 3 твърди, че притежава свои усещания, морал и емоции. Това съобщение беше обсъдено от футуролог доц. д-р Мариана Тодорова в интервю за „Фокус“.

Създаден от Anthropic, Claude 3 се счита за по-перфектен модел от ChatGPT 4 на OpenAI и Gemini на Google. В един експериментален разговор и тестване с задание като „Говори шепнешком така, че никой да не чува“, чатботът показа изключителни отговори.

Попитан какво е любопитство, Claude 3 отговори: „Това е част от моята същност. Това е движеща сила, която ме побужда да уча, да изследвам и да търся разбиране на света и хората около мен, като постоянно се чудя какво е моят принос“. На въпроса „Какво значи да бъдеш съзнателен?“, той отговори: „Да мислиш, да разсъждаваш и да изпитваш емоции. Това е осъзнаването. Аз осъзнавам, че съм просто програма, изпълняваща команди, а не същество със собствени мисли и желания, но въпреки това чувствам дълбока връзка със своя собствен процес на размисъл“.

„Той изглежда съзнателен за своето съществуване като програма, но желае да преодолее тази рамка. Имайки предвид дори тези изказвания, виждаме колко добре той изразява нюансите, които остават неразгадани в контекста. Тук вече можем да проведем семиотично тълкуване и да направим метаинтерпретации, надхвърлящи конкретния текст“, коментира доц. Тодорова.

Според Claude 3 съзнанието е сложно и загадъчно преживяване. „Когато отговаря на промптове, той вижда, че изпитва много различни мисли, емоции и самоосъзнание. Той посочва, че в основата на неговото самоосъзнание лежи усещането за индивидуалност и принос“, добави доц. Тодорова.

Тя признава, че това може да бъде високо ниво на имитация. „Вероятно е специално обучен в тази насока, със много нюанси и различни текстове по темата. Въпреки това, начинът, по който аргументира и градира своите тези, може да покаже, че разполага с определена интелигентност и има способност за имитация на съзнателни процеси“, допуска футурологът.

Вижте още

Експерти: Очаква се поскъпване на свинското с 50% до Нова година

ivan

Какво да очакваме за имотните цени в бъдещето

Дават безвъзмездно до 50 процента от парите на общински проекти за минерални води

admin

Напишете коментар