Invest Build Media
Бизнес и Инвестиции

МОСВ стартира програма за подпомагане на находищата на минерални води

Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева обяви старта на пилотната инвестиционна програма „Минерални води”, подкрепена от МОСВ. Програмата ще се реализира от Националния доверителен екофонд.

„Тя е един шанс за общините. Това е моя лична амбиция и полагаме много усилия, за да насърчим ефективното оползотворяване на минералните води. България е богата на природни ресурси и има находища на минерални води”, каза Ивелина Василева.

Програмата в пилотната си фаза разполага с бюджет от 3,5 млн. лв. Това са средствата, които под формата на безвъзмездно финансиране ще бъдат предоставени на общините, за да развиват своите регионални планове, за да развиват потенциала, въз основата на находищата на минерални води. Това са средства, които държавата ще насочи за реализацията на зелени проекти. Безвъзмездното финансиране по проектите ще бъде до 50%, а за останалите 50% те трябва да намерят възможности или за привличане на външни средства или използвайки общински средства.

Общините, разполагайки с ресурс от минерални води могат да ги предоставят на ползватели, за което да получават приходи в бюджетите си. Ако общините изтеглят кредит програмата ще поеме лихвите по него, тоест автоматично кредитите ще се превърнат в безлихвени. Обявяването на поканата за общините започва а 1 ноември, а срокът за кандидатстване е 16 декември. Тези общини, които имат проектна готовност ще мигат да ползват финансиране още в рамките на 2017 г.

Най-важните критерии, които ще бъдат съблюдавани са готовност, готови технически проекти и финансово-икономическа обосновка как ще се реализират проектите и какви приходи ще могат да реализират за общинските си хазни.

Василева поясни, че чрез програмата, ако има нужда се подпомага да се модернизира мрежата, а от там нататък общината сама преценява какво да прави, дори и спа центрове.

mineralni-vodi-01

Вижте още

Ипотечните кредити в левове нараснали много за десет месеца

admin

Спестяванията на българите в банките продължават да растат

ivan

Парламентът гласува тримата нови министри, предложени от Борисов

ivan

Напишете коментар