Invest Build Media
Бизнес и Инвестиции

Colliers: До края на годината се очакват 36 000 кв. м нови офис площи

Растеж и развитие характеризират пазара на офис площи през първата половина на 2016 г. През разглеждания период предлагането на модерни офис площи клас А и Б в София отбелязва 2% ръст и достига 1 879 400 кв.м. Малко над 42 000 кв.м. нови площи са добавени към общия обем, като две-трети от тях са в проекти клас А.

Общото предлагане при тях се увеличава с две нови сгради или 23% и достига почти 500 000 кв.м. Повече информация за съществуващите проекти в сегмента е налична на www.officeMAP.bg – онлайн платформа на Colliers с подробен регистър с актуални оферти на офиси.

Утвърдените локации продължават своето разрастване като остават предпочитани дестинации за основния двигател аутсорсинг сектора. Високите нива на търсене активизират строителството на нови проекти и рестартирането на замразени. До края на годината се очакват 36 000 кв.м нови площи, които няма да бъдат достатъчни за да отговорят на темповете на търсене. В резултат на това допълнителни 115 000 кв.м са в активно строителство и трябва да бъдат реализирани през 2017 г.

Ръстът в предлагането при проектите клас А води до увеличаване на свободните площи, които са 12% от общата квадратура. Темпът на усвояване на наличните площи е по-бърз от този, с който нараства обемът на строящите се. При свободните площи клас А и Б в столицата се регистрира незначителен спад. Те са 258 000 кв.м или малко под 14% от общия обем. Динамиката в усвояването поддържа нивата на свободните офиси относително стабилни.

При търсенето също има растеж. Нетните усвоени площи при офисите клас А и Б са близо 43 000 кв.м или почти два пъти повече спрямо същото полугодие на 2015 г. При брутно наетите площи, т.е. всички транзакции на пазара, увеличението спрямо първата половина на 2015 г. е 23% като те достигат 57 200 кв.м. Регистрираните сделки са свързани с разширяване на офис пространството в текуща или ко-локация (30%), следвани от релокация (25%), подновяване на изтичащ договор (25%) и отдаване на площи на етап „в строеж“ (17%).

Компаниите от аутсорсинг сектора продължават да бъдат основен двигател на търсене на офиси и съставляват 60% от всички транзакции, коментира Верка Петкова, мениджър офисни и индустриални имоти. Новите офис пространства акцентират върху социалната среда на служителите и постигане на баланс между професионален и личен живот с цел по-голям комфорт на работното място. Обръща се внимание и на местоположението на сградата, достъпността й с градски транспорт, заведенията за хранене и спортните центрове, които средата може да предложи. Търсенето е насочено не просто към офис сгради, а към мултифункционални комплекси, предлагащи допълнителни удобства и развлечения за работещите.

През първата половина на 2016 г., е налице и стабилизация на наемните нива. Офертните цени на сградите клас А продължават да бъдат 13 евро на кв.м за център, 12 евро на кв.м за широк център и 11 евро на кв.м за периферия. При клас Б се наблюдава същата тенденция. Проектите клас А, отговарящи на международните изисквания на компаниите, остават между 12 и 14 евро на кв.м.

На пазара на офис площи предстои продължаващо развитие, свързано с динамиката в аутсорсинг сектора. Експанзията на компаниите ще бъде факт и ще се изрази в увеличаване на броя на ко-локациите в столицата и извън нея. Параметрите на търсенето ще включват все по-често сгради с висок фактор на ефективност и сертификат за устойчиво строителство, а неговата интензивност ще доведе до изостряне на недостига в предлагането на качествени площи поне до 2017 г., когато се очаква над 115 000 кв.м да излязат на пазара. Дотогава ще се наблюдава най-вече отдаване на проекти на етап „в строеж“ и подновяване на съществуващи договори за наем.

Вижте още

Топлофикация пуска парното в София от 7 ноември

ivan

Държавните имоти вече ще са с наеми по пазарни цени

leni

Все повече луксозни имоти се купуват с инвестиционна цел

ivan

Напишете коментар