Invest Build Media
Туризъм и Екология

Нова тарифа за таксите за административни услуги по Закона за туризма

Министерският съвет прие нова тарифа за таксите, които се събират при представяне на административни услуги по Закона за туризма. Целта на документа е да приведе действащите към момента такси в съответствие с методите за тяхното изчисление съгласно Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и разходването им, както и да намали административната тежест на бизнеса и гражданите.

При подготовката на новата тарифа е направен детайлен анализ на разходите, пряко свързани с категоризиране и сертификация на туристически обекти, по извършване и проверка на място, разглеждане и обработка на документи, издаване на удостоверения, поддържане на регистри и други. Тарифата представя минималните нива на таксите, които ще са необходими за покриване на преките и косвени разходи, свързани с издръжка на дейностите по закона. Проектът предполага увеличение на някои от таксите и на намаляване на други, които надвишават преките разходи, свързани с дейностите по тях. Предложените размери са приведени в съответствие с методите на изчисление съгласно Методиката за определяне на административното регулиране и административния  контрол върху стопанската дейност и разходването им.

Според новия проект разглеждането на заявление за регистрация на туроператорска и на туроператорска агентска дейност ще се таксува по 500 лв. За вписване в Регистъра на туроператорите туристически агенти и издаването на удостоверение на регистрация ще се заплаща такса в размер на 3500 лв., съответно 1800 лв. За категоризиране на места за настаняване клас А ще се събират такси от 500 лв. до 5000 лв. в зависимост от броя на стаите им, а за местата за настаняване клас Б – от 200 лв. до 4000 лв.

За категоризиране на заведения за хранене и развлечения сумите са от 150 лв. до 2000 лв. според броя на местата за сядане. При балнеолечебни (медикъл спа), спа, уелнес и таласотерапевтични центрове ще се събират 500 лв. за разглеждане на заявление за сертифициране, а вписването им в националния туристически център и издаване на сертификат – 1000лв.

Правоспособните екскурзоводи, планински водачи и ски учители ще се вписват в специализирани регистри срещу такса в размер на 125 лв.

Вижте още

Регистриран е срив при приходите на хотелите в България

viktoria

Да разгледаме Версайския дворец

leni

Буря създаде стена от пясък, която обгради цял град

leni

Напишете коментар