Invest Build Media
Имоти и строителство

Регионалното министерство извърши проверка на саниращи се сгради в Перник и Бобол дол

Отговорност на общините като възложители е да предприемат всички необходими действия по отношение контрола на качеството на обновителните дейности. Това каза заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Малина Крумова в град Перник. Тя провери как се изпълняват дейностите по Националната програма за саниране, извършвани по четири блока в град Перник и на една сграда в град Бобов дол.

Заедно със заместник-кмета на Община Перник инж. Владислав Караилиев тя се срещна днес с председателите на сдруженията на собствениците на жилищните блокове в Перник, както и с проектанти, изпълнители и надзорници на строително-монтажните работи по обектите. В град Бобов дол министър Крумова посети саниран блок заедно с кмета на града адв. Елза Величкова.

В отговор на подадени сигнали, заместник-министър Крумова пожела да се увери в това как протичат дейностите по саниране и дали са отстранени щетите от некачествено извършвани строително-монтажни дейности там, където има констатирани от страна на живущите.

Тя напомни, че при установяване на щети от некачествено изпълнение или влагани материали, изпълнителите са длъжни да покрият щетите за сметка на гаранциите по сключените договори. „Активната гражданска позиция съществено допринася за контрола на качеството“, каза в обръщение към собственици тя и апелира да продължават в същия дух да следят изпълнението и да подават сигнали, ако преценят, че има необходимост, за да бъде свършена работата качествено.

Със задоволство заместник-министърът констатира след извършените проверки, че  общините са предприели всички необходими действия като възложители, за да бъдат отстранени установени некачествени действия по блоковете в процес на саниране.

Живущите в блокове, при които санирането е приключило, отбелязват вече положителния ефект от промените. „Това е и целта на програмата, но е отговорност на собствениците оттук нататък да се грижат за облагородената собственост и да я поддържат в добър вид“, напомни заместник-министърът.

saniran-blok-pernik

Вижте още

Бетонират релсите от третия лъч на метрото в София

ivan

Актуализират се критериите за изготвяне на ОВОС

admin

½ млн. души дневно ще ползват метрото с пускането на третата линия през 2019 г.

ivan

Напишете коментар