Invest Build Media
Бизнес и Инвестиции

Обсъдиха конкретни мерки за намаляване на административната тежест за бизнеса

Министърът на икономиката Емил Караниколов проведе среща с представители на бизнеса и работодателските организации. На срещата бяха обсъдени конкретни мерки насочени към облекчаване на административната тежест, недостига на човешки ресурси в икономиката, условията за правене на бизнес в България и насърчаване на икономическия растеж.

Участие взеха Валери Симеонов, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика, заместник-министрите на икономиката Александър Манолев и Лъчезар Борисов.

По време на срещата бяха обявени предприетите мерки за облекчаване на бизнес средата, като на 7 юни 2017 г. предстои Министерски съвет да утвърди Правилника за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (ППЗТМТМ), който ще ускори издаването на визи до седем дена от подаването на искане от работодателя. Ще отпадне изискването за представяне на документи за правоспособност, квалификация и превод на диплома ще се изискват само паспорт и договор с работодател, също така работодателят ще декларира, че ще осигури жилище на работника, но няма да има пряк ангажимент към това.

Отпада и изискването работодателят да представя копие на обяви за търсене на персонал в националните и местни медии, а документи за работа ще могат да се подават не само в София, но и във Варна и Бургас.

Обсъжда се също така и удължаване на срока за работната виза до 5 месеца за сезонна заетост, като са концентрирани усилия към подобряване условията на труд и привличане на сезонните работници.

По отношение удостоверенията за наличие на задълженията към бюджета и общините, прието е плащанията да се извършват в звената на Националната агенция за приходите (НАП) чрез ПОС терминалите.

Министър Караниколов изрази желание срещите с работодателските организации и бизнеса да се провеждат ежемесечно с цел постигане на реални резултати и заяви, че до петнадесет дена Министерство на икономиката ще е готово с анализ по регулаторните тежести.

От своя страна работодателските организации поеха ангажимент за предоставяне на предложения и определяне на приоритетни теми.

Вижте още

Въвеждат тримесечни винетки за леките автомобили от 1 януари

ivan

Социалният министър: Имаме ниска безработица и глад за квалифицирани кадри

ivan

100 милиарда евро за подкрепа на предприятия, засегнати от пандемията, отпуска ЕК

Напишете коментар