Invest Build Media
Бизнес и Инвестиции

Бизнесът отчита под 30% сива икономика

Делът на сивата икономика през 2016 г. се е свил до 28,12% при 31,08% година по-рано, сочат данните от изследване на Асоциацията на индустриалния капитал в България. Работодателската организация е разработила собствен индекс, по който следи изсветляването на икономиката, съобщи БТА.

В секторен план размерите на сивата икономика от последните години остават без промяна за „лидиращите“ отрасли – строителството, туризъм, услуги, търговията на дребно, коментира създателят на индекса проф. д-р Стефан Петранов. Той припомни, че средно за ЕС показателят варира между 12 и 15 на сто, а в развитите икономики, каквито са Дания, Германия, Австрия – 5-6%.

По думите му нивата в България са съпоставими с Гърция, Румъния и Хърватия и Южна Италия. Той отбеляза, че икономиката би изсветляла повече, ако се направят съществени реформи секторите – „правосъдие“, „сигурност“, „обществени поръчки“, „здравеопазване, “ образование“, “ енергетика“.

Председателят на асоциацията Васил Велев отбеляза, че през 2010 г. нивото на сивата икономика е било около 40% и постоянно намалява с изключение на 2014 г.

За шеста поредна година Асоциацията на индустриалния капитал в България оповести стойността на Композитния индекс „Икономика на светло“, който представлява уникален за ЕС иновативен модел за измерване на светлата част от икономиката. В представения доклад се отбелязва, че през последните две години има устойчива тенденция в динамиката на Композитния индекс в посока на свиване на неформалната икономика.

Композитният индекс (КИ) се изчислява от 2011 г. и до 2013 г. той нараства плавно. За 2014 г. бележи спад от 1,2 пункта, а през 2015 г. нараства с 1,26 до 68,92 пункта и компенсира спада от 2014 г. През 2016 г. КИ „Икономика на светло“ нараства рекордно с 2,96 пункта и достига стойност от 71,88 пункта. От увеличението, 2,80 пункта се дължат на ръст на статистическия компонент на Композитния индекс и 0,16 пункта – на увеличението на социологическия компонент.

Анализът на изменението на двата компонента на Композитния индекс води до извода, че повишаването на стойността му отразява обективни положителни явления и процеси в икономиката, които се отчитат от статистическия под-индекс, заедно с положителната промяна в оценките на бизнеса и работниците за дела на неформалната икономика, което се отчита от социологическия му под-индекс.

Вижте още

Голям интерес към семинар на Обучителен център „Темида“ за киберсигурността

ivan

БДЖ очаква нови мотрисни влакове до края на мандата на сегашния кабинет

ivan

60 броя климатизирани автобуси тръгват из северните и западни райони на София

ivan

Напишете коментар