Invest Build Media
Бизнес и Инвестиции

Бизнесът отчита под 30% сива икономика

Делът на сивата икономика през 2016 г. се е свил до 28,12% при 31,08% година по-рано, сочат данните от изследване на Асоциацията на индустриалния капитал в България. Работодателската организация е разработила собствен индекс, по който следи изсветляването на икономиката, съобщи БТА.

В секторен план размерите на сивата икономика от последните години остават без промяна за „лидиращите“ отрасли – строителството, туризъм, услуги, търговията на дребно, коментира създателят на индекса проф. д-р Стефан Петранов. Той припомни, че средно за ЕС показателят варира между 12 и 15 на сто, а в развитите икономики, каквито са Дания, Германия, Австрия – 5-6%.

По думите му нивата в България са съпоставими с Гърция, Румъния и Хърватия и Южна Италия. Той отбеляза, че икономиката би изсветляла повече, ако се направят съществени реформи секторите – „правосъдие“, „сигурност“, „обществени поръчки“, „здравеопазване, “ образование“, “ енергетика“.

Председателят на асоциацията Васил Велев отбеляза, че през 2010 г. нивото на сивата икономика е било около 40% и постоянно намалява с изключение на 2014 г.

За шеста поредна година Асоциацията на индустриалния капитал в България оповести стойността на Композитния индекс „Икономика на светло“, който представлява уникален за ЕС иновативен модел за измерване на светлата част от икономиката. В представения доклад се отбелязва, че през последните две години има устойчива тенденция в динамиката на Композитния индекс в посока на свиване на неформалната икономика.

Композитният индекс (КИ) се изчислява от 2011 г. и до 2013 г. той нараства плавно. За 2014 г. бележи спад от 1,2 пункта, а през 2015 г. нараства с 1,26 до 68,92 пункта и компенсира спада от 2014 г. През 2016 г. КИ „Икономика на светло“ нараства рекордно с 2,96 пункта и достига стойност от 71,88 пункта. От увеличението, 2,80 пункта се дължат на ръст на статистическия компонент на Композитния индекс и 0,16 пункта – на увеличението на социологическия компонент.

Анализът на изменението на двата компонента на Композитния индекс води до извода, че повишаването на стойността му отразява обективни положителни явления и процеси в икономиката, които се отчитат от статистическия под-индекс, заедно с положителната промяна в оценките на бизнеса и работниците за дела на неформалната икономика, което се отчита от социологическия му под-индекс.

Вижте още

Amazon ще наеме 75 000 нови работници

leni

Финансовият министър: България изпълнява всички критерии за приемане в Еврозоната

ivan

Домакинстваме бизнес форум с организацията за външна търговия на Япония

ivan

Напишете коментар