Invest Build Media
Архитектура и Дизайн

Ще има нова наредба за паркинги, велоалеи, надлези и подлези

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков съобщи пред журналисти, че се подготвя нова наредба за градските транспортни комуникационни системи, в които влизат велоалеите, пешеходните зони, паркинги, паркоместа, градските надлези и подлези. Наредбата е публикувана за обществено обсъждане и целта е до средата на юли тя да бъде изцяло обновена. Наредбата се подготвя от работна група с широко представителство, включително и от неправителствения сектор.

С новата наредба ще се даде възможност на местните власти да проектират по-адекватно, следвайки съвременните тенденции, защото досегашните норми са на повече 30 години, коментира министърът. Освен това се предвижда местните власти да бъдат задължени да предвидят в зависимост от устройствените зони определени проценти от транспортно-комуникационните им системи, които да са свързани с енергоефективни, устойчиви и енергоспестяващи превозни средства, включително и велотранспорт, трамвайните и тролейбусните линии, енергоефективни автобуси.

Министърът участва в дискусията „Устойчивата градска мобилност чрез оптимизиране на транспорта на хора и стоки – източник на атрактивност за територии и удовлетворение за гражданите“. Форумът е трети в рамките на конкурса „Екообщина“.

Общият устройствен план на Община Царево ще бъде приет в рамките на осем месеца, ако няма обжалване на екологичната оценка, каза министърът в отговор на въпрос. Вчера министър Нанкова и министърът на околната среда и водите Нено Димов с кмета на Царево Георги Лапчев обсъдиха промените в Плана. Проблемът е с опорния план, който отчита съществуващите до момента подробни устройствени планове, които в известна степен са в колизия със защитените зони в Плана за управление на природния парк „Странджа“, коментира министърът и допълни, че до две седмици се очаква да бъде внесена в МОСВ новата екологична оценка.

По време на форума министърът цитира данни от Евробарометър, според които девет от десет от жителите на ЕС смятат, че положението с трафика в тяхната зона на обитаване трябва да бъде подобрено. Изборът им на използван градски транспорт е от ключово значение за борбата с промените в климата, посочи министърът. Той отбеляза, че и този програмен период се подкрепят по ресорната оперативна програма мерки за по-ефективен и екологичен транспорт и за увеличаване на пътуванията с обществения градски транспорт, като общо ресурсът за инвестиционните проекти на 39 общини е почти 300 млн. лева. Четиринадесет от големите общини вече имат подадени проекти, като първите шест от тях – София, Плевен, Варна, Стара Загора, Бургас и Пловдив, надграждат проекти от предходния програмен период. В повечето от общините акцент е поставен върху доставката на подвижен състав и зарядни станции за енергоефективни мобилни средства, постепенната замяна на остарелия парк на градски транспорт с такъв с екологична и енергоефективна насоченост.

Посланикът на Франция Ерик Льобедел отбеляза, че повече от 25 процента от въглеродните емисии се генерират от транспорта в световен план. Той посочи необходимостта от това българските градове да обновят тролейбусната и трамвайната мрежа, да има по-добра връзка между различните транспортни средства, за да стане по-лесно придвижването, като се улесни и прекачването и това да бъде пречупено през използването на електромобили.

Вижте още

Дизайнери с радикални идеи за „презамразяване“ на Арктика

leni

Уникален мост, „поддържан“ от две ръце

leni

Направиха триизмерна реконструкция на погребания от вулкан град Помпей

admin

Напишете коментар