Invest Build Media
Архитектура и Дизайн

Открита е процедурата по избор на изпълнител на реконструкцията на Западен парк

Процедурата за набиране на оферти за изпълнител на предстоящата реконструкция на Западен парк е официално открита, съобщават от Столична община. Поръчката включва изпълнение на строителен проект за възстановяване на Западен парк, който предвижда цялостно обновяване на парка на площ от 530 дка.

Проектът е част от Инвестиционен приоритет „Градска среда” към Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма Региони в растеж 2014-2020. Общата стойност на СМР е 10 233 400,00 лв. с ДДС и има включени 10 % непредвидени разходи.

Проектът обхваща изпълнение на строително-монтажни работи, включващи дейности по ремонт и обновяване на настилките, подмяна на парковото обзавеждане, изграждане на нови детски площадки, ремонт и подмяна на техническата инфраструктура и др., с цел възтановяване на представителния вид на парка, потвърждавайки общоградското му значение, като един от най-големите столични паркове, запазвайки автентичния му характер.

Предвижда се също  изграждане на нови настилки от гранитни плочи, гранитни павета, бетонова настилка и опесъчена настилка, при запазване на съществуващата алейна мрежа с предложение за веломаршрут, изграждане на нова детска площадка с нови детски съоръжения, разполагане на пейки, кошчета за отпадъци, електрически стълбове, информационни табели, велосипедни стендове, възстановяване и оформяне на водните обекти, изграждане на ново алейно и декоративно осветление, смяна на осветителни тела с енергоспестяващо, автоматично регулируемо осветление, изграждане на видеонаблюдение, захранване на помпени станции и водни площи, ремонт на техническата ВиК инфраструктура, отводняване на определени площи, изграждане на нова поливна система,  проектиране на ново озеленяване, запазване на съществуващата ценна едроразмерна дървесна растителност, възстановяване на съществуващи цветни площи и изграждане на нови.

Знаковите места в парка са разработени като отделни подобекти:

  • Главния вход на парка към бул.“Сливница“ и пространството около него;
  • Езерото и алпинеумът на югоизток от главния вход на парка;
  • Сух фонтан на мястото на пресичане на двете основни алеи на парка;
  • Розариум
  • Цветна изложба
  • Зелено училище
  • Детска площадка
  • Пикник кът
  • Площадка за кучета и разходка за кучета;
  • Пешеходен мост – вход от бул. „П. Дертлиев“

Цялата процедура е описана на интернет адрес: https://platform.negometrix.com/PublicBuyerProfile/PublishedTenderInformation.aspx?tenderId=66393&companyId=20779

zapaden-park-rekonstrukcia-02

Вижте още

Телефонната палата ще става музей, Божков вече официално е собственик

ivan

Ето как метростанция 3 преобразява движението по бул. Владимир Вазов

Дизайнери с радикални идеи за „презамразяване“ на Арктика

leni

Напишете коментар