Invest Build Media
Инвестиции

85% от българите живеят в собствено жилище, твърди Евростат

Около 85% или повече от 8 от 10 българи обитават свое собствено жилище, при среден показател за ЕС от 70% (7 на 10 европейци), отчита анализ на Евростат за състоянието на жилищния фонд в Евросъюза през 2016 г.

Според европейската статистика около 54,5 на сто от населението у нас живее в къщи, а 45,5 на сто обитава апартаменти в блокове. От притежаваните от българите над 3,9 млн. броя жилища – 2,6 милиона са в градовете и около 1,3 милиона – в селата.

При население у нас в края на миналата година малко над 7,1 милиона души – 5,3 милиона българи (73 на сто от населението) са обитавали жилища в градовете и около 1,8 милиона (23%) – в селата.

Броят на селата у нас през миналата година е бил малко под 5 000, като 157 села изцяло са били без население, а в 1 148 села у нас са живеели между 1 и 49 души.

Градовете у нас са били 257, а тези с над 100 000 души – едва шест на брой. Въпреки това в тези шест града са живеели около 34% от населението на страната.

Според данни на родната статистика – за последните 5 години броят на притежаваните от българите жилища се е увеличил с над 44 хиляди.

Средният размер на жилищната площ, която българинът е обитавал е била около 72 кв. м., като с този размер у нас е имало приблизително около 2 млн. броя жилища.

През 2016 г. 41% от населението на ЕС е живеело изцяло в градовете, докато 31% са живели в градове и предградията, а 28 на сто – изцяло в селски райони, отчита Евростат.

В ЕС мнозинството от хората през 2016 г. са били собственици на жилищата си, като близо 70% са притежавали собствен дом, докато 30 на сто са наемали жилището си или 7 от 10 граждани на ЕС са имали собствен дом.

Най-голям дял от населението, притежаващо свое собствено жилище, е регистриран в Румъния – 96% собственици, пред Литва – 90%, Словакия – 89,5% и Унгария – 86,3%.

Въпреки високият процент собствени домове – румънците са най-притеснени откъм жилищна площ едва 44 кв.м. средно на човек – при среден показател за ЕС – 96 кв.м.

На другия край на скалата – едва над половината от населението, което живее в Германия (52%) , Австрия (55%), Дания (62%), Великобритания (63%) и Швеция (65%) – е притежавало собствен дом.

В някои страни на ЕС повече от половината от населението живее в жилища, които са с ипотека или заем – в Швеция този дял е 61 на сто, в Холандия – 59 на сто, в Дания – 50 на сто.

В голяма част от държавите-членки болшинството от населението живее в къщи през миналата година, като най-висок процент е регистриран в Ирландия – 92,5 на сто и Обединеното кралство – 85 на сто, следвани от Хърватия – 80 на сто, Белгия – 78 та сто и Холандия – 76 на сто.

Най-малък процент хора (под 50 на сто) живеят в къщи в Испания, Естония, Латвия и Литва, отчита Евростат.

 

Вижте още

Младеж купи имението на „Плейбой“ за 100 млн. долара

admin

Една пета от парите си даваме за храна

ivan

Еврокомисията повиши очакванията си за растежа на българската икономика

ivan

Напишете коментар