Invest Build Media
Бизнес и Инвестиции

КЗП: Не дължим всички лихви при предсрочно погасяване на кредит

При предсрочно погасяване на заем кредитодателят няма право да изисква от клиента си лихвата за целия период на договора. Това е позицията на председателя на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Димитър Маргаритов, разпространена от пресцентъра на КЗП по повод повишен интерес към бързите кредити по време на Новогодишните празници.

Лихвата е възнаграждението на кредитора за това, че неговите пари са престояли при получателя за определен период от време. Когато този период е съкратен, то очевидно и това възнаграждение трябва да бъде съкратено, смята Маргаритов. И добави, че за останалия период на договора потребителят следва да дължи само главницата.

Председателят на КЗП предупреждава, че в случаите, в които потребителят изпадне в забава, кредиторът има право да обяви заема за предсрочно изискуем и да получи обезщетения за оставащия период на договора в размер основния лихвен процент плюс десет пункта. Други такси или плащания обаче не могат да бъдат изисквани, допълва той.

За да не се стига до усложняване на отношенията кредитор – потребител, Маргаритов препоръча тегленето на заеми да не бъде „моментен импулс“, а да се планира. „Дори и да има остра необходимост от „бързи пари“, да се направи внимателна преценка какво точно се взима и какво трябва да се върне. Винаги да си даваме сметка дали, ако сега сме в затруднение и много желаем да вземем кредит, то това няма да ни въвлече в затруднение за по-дълъг период“, акцентира той и добави, че този подход стои в основата на възможността впоследствие потребителят да изплаща регулярно вноските си по кредита.

Преди теглене на кредит Маргаритов посъветва да се преглеждат повече от една оферти и напомни, че на пазара в момента оперират над 50 регистрирани в БНБ финансови институции за отпускане на заеми на потребители. „Има вече и възможност за използването на кредитни консултанти. Съществува стандартен европейски формуляр, който може да бъде изтеглен от интернет страницата на комисията. Той е задължителен реквизит в преддоговорните отношения и в него трябва да се съдържат всички съществени елементи по отношение размера на кредита, допълнителните такси, лихвения процент и т.н.“, допълни председателят.

След като в първите години на по-интензивно ползване на бързи кредити изискването за подписване на запис на заповед при сключване на договор за заем е засегнало много потребители, законът е въвел ограничение това да не може да става без съгласието на потребителя, посочи Маргаритов.

„Тези действия са много затормозяващи, защото представляват безусловно волеизявление за поемане на финансов ангажимент, и то в целия размер на кредита и дори в по-голям“, изтъкна той. И посъветва хората да внимават при отпускането на кредита наред с договора да не им бъде представен недобросъвестно и менителничен ефект, защото при подписването му ще бъдат обвързани.

По думите на председателя постъпващите в комисията жалби от граждани най-вече са свързани с изискването на допълнителни нерегламентирани такси.

Той призова при възникването на проблеми във връзка с изпълнението на договора потребителите да търсят съдействието на институциите. Най-наред трябва да се обърнат към предоставилата кредита финансова институция и кредитните консултанти, а на следващ етап – към Комисията за защита на потребителите като контролен орган и към Помирителната комисия за платежни спорове за намиране на удовлетворително решение и за двете страни.

Вижте още

Германска фирма разкрива 700 работни места край Русе

ivan

Огнян Герджиков ще оценява юристи, ексминистър Станков с награда

ivan

Безос ще се бори с климатичните промени с фонд от 10 млрд. долара

leni

Напишете коментар