Invest Build Media
Бизнес и Инвестиции

КЗП: Не дължим всички лихви при предсрочно погасяване на кредит

При предсрочно погасяване на заем кредитодателят няма право да изисква от клиента си лихвата за целия период на договора. Това е позицията на председателя на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Димитър Маргаритов, разпространена от пресцентъра на КЗП по повод повишен интерес към бързите кредити по време на Новогодишните празници.

Лихвата е възнаграждението на кредитора за това, че неговите пари са престояли при получателя за определен период от време. Когато този период е съкратен, то очевидно и това възнаграждение трябва да бъде съкратено, смята Маргаритов. И добави, че за останалия период на договора потребителят следва да дължи само главницата.

Председателят на КЗП предупреждава, че в случаите, в които потребителят изпадне в забава, кредиторът има право да обяви заема за предсрочно изискуем и да получи обезщетения за оставащия период на договора в размер основния лихвен процент плюс десет пункта. Други такси или плащания обаче не могат да бъдат изисквани, допълва той.

За да не се стига до усложняване на отношенията кредитор – потребител, Маргаритов препоръча тегленето на заеми да не бъде „моментен импулс“, а да се планира. „Дори и да има остра необходимост от „бързи пари“, да се направи внимателна преценка какво точно се взима и какво трябва да се върне. Винаги да си даваме сметка дали, ако сега сме в затруднение и много желаем да вземем кредит, то това няма да ни въвлече в затруднение за по-дълъг период“, акцентира той и добави, че този подход стои в основата на възможността впоследствие потребителят да изплаща регулярно вноските си по кредита.

Преди теглене на кредит Маргаритов посъветва да се преглеждат повече от една оферти и напомни, че на пазара в момента оперират над 50 регистрирани в БНБ финансови институции за отпускане на заеми на потребители. „Има вече и възможност за използването на кредитни консултанти. Съществува стандартен европейски формуляр, който може да бъде изтеглен от интернет страницата на комисията. Той е задължителен реквизит в преддоговорните отношения и в него трябва да се съдържат всички съществени елементи по отношение размера на кредита, допълнителните такси, лихвения процент и т.н.“, допълни председателят.

След като в първите години на по-интензивно ползване на бързи кредити изискването за подписване на запис на заповед при сключване на договор за заем е засегнало много потребители, законът е въвел ограничение това да не може да става без съгласието на потребителя, посочи Маргаритов.

„Тези действия са много затормозяващи, защото представляват безусловно волеизявление за поемане на финансов ангажимент, и то в целия размер на кредита и дори в по-голям“, изтъкна той. И посъветва хората да внимават при отпускането на кредита наред с договора да не им бъде представен недобросъвестно и менителничен ефект, защото при подписването му ще бъдат обвързани.

По думите на председателя постъпващите в комисията жалби от граждани най-вече са свързани с изискването на допълнителни нерегламентирани такси.

Той призова при възникването на проблеми във връзка с изпълнението на договора потребителите да търсят съдействието на институциите. Най-наред трябва да се обърнат към предоставилата кредита финансова институция и кредитните консултанти, а на следващ етап – към Комисията за защита на потребителите като контролен орган и към Помирителната комисия за платежни спорове за намиране на удовлетворително решение и за двете страни.

Вижте още

Германска фирма разкрива 700 работни места край Русе

ivan

Близо две трети от работодателите мислят да увеличат заплатите през 2017 г.

ivan

Адел си купи имение за 10 млн. долара в Бевърли Хилс

admin

Напишете коментар