Skip to Content

Теменужка Петкова: Реформите в енергийния отрасъл са факт

„Резултатите от дейността на държавните енергийни дружества категорично доказват наличието на реформи в енергийния отрасъл. Проведохме редица реформи в сектора както в рамките на настоящето, така и по време на предходното правителство. През месец ноември 2014 г., когато поехме управлението, енергетиката бе един от най-проблемните сектори, загубата на дружествата от групата на Български енергиен холдинг възлизаше на 247 млн. лв. По първоначални данни през тази година компаниите от холдинга ще приключат с положителни резултати. Макар и минимална, печалба ще реализира и Националната електрическа компания“. Така министърът на енергетиката Теменужка Петкова отговори на твърденията на представителите на бизнес организациите, че липсват реформи в енергийния отрасъл.

„Едва ли ако компаниите в сектора се управляваха неефективно, някой би проявил интерес към закупуване на акции от тях“, допълни още тя. По думите й БЕХ е включен в забранителния списък за приватизация, тъй като енергийната инфраструктура е със стратегическо значение, елемент от националната сигурност.

Във връзка с изразените опасения от страна на бизнеса за наличие на картел на пазара на електроенергия, министър Петкова призова техният сигнал да бъде депозиран в Комисията за защита на конкуренцията в най-кратки срокове и ако се констатират нарушения, да се приложи цялата строгост на закона. От началото на годината средната цена, по която държавните компании продават на Българската независима енергийна борса е около 75 лв./MWh. Всеки ден остават непродадени количества от предлаганата от страна на Национална електрическа компания енергия.

По думите й връзка между цената на електроенергията на свободния и на регулирания пазар няма. Тя припомни, че цената на електроенергията на свободния бизнес се формира от търсенето и предлагането, а за битовите потребители – от Комисията за енергийно и водно регулиране.

„Министерството на енергетиката разработи предложения за законодателни промени, с които да се въвежда регламент на Европейската комисия, даващ право на Комисията за енергийно и водно регулиране да разследва злоупотреби на пазара на електроенергия. Очакваме становището на КЕВР“, каза министър Петкова.

Be the First!

Leave a Reply