Invest Build Media
Имоти и строителство

Развитата транспортна инфраструктура е гаранция за европейската интеграция на Западните Балкани

„Западните Балкани са не просто понятие, обхващащо нашите държави и народи, а и обединяващо общите ни усилия за по-добър живот и икономическо и социално развитие. Това развитие стъпва основно на транспортните комуникационни връзки между нашите страни, интегрирани в една добре развита инфраструктура. Именно тази инфраструктура е гаранцията за европейската интеграция на Западните Балкани.“

Това каза заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството инж. Валентин Йовев на конференция на тема „Транспорт и енергетика – свързаност на Западните Балкани с ЕС“.

Форумът се провежда днес в сръбската столица Белград. Събитието е в рамките на българското председателство на Съвета на ЕС и в него се включиха вицепремиерът и министър на строителството, транспорта и инфраструктурата на Република Сърбия Зорана Михайлович, представители на министерството на енергетиката на Сърбия, членове на транспортни и енергийни компании, представители на Европейската комисия. От българска страна в конференцията участва и инж. Веселин Давидов – член на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“.

„България категорично и нееднократно е заявявала позицията си за единни Балкани с модерна инфраструктура. Страната ни подкрепя европейската перспектива за Западните Балкани и смята, че бъдещето на региона е неразделна част от Европейския съюз“, каза още в изказването си инж. Йовев. Той обясни, че усилията на българското правителство в областта на пътната инфраструктура са насочени към реализацията на няколко големи трансгранични проекта, които ще помогнат за икономическия просперитет и стабилността на Балканите. „Добрата транспортна свързаност е предпоставка за развитието на промишлеността, търговията и туризма, които са двигател на икономическия растеж“, подчерта заместник-министърът.

Сред приоритетите, които той очерта в рамките на тази транспортна свързаност на Западните Балкани и по които трябва да се работи, без загуба на време, са именно транспортните коридори и по-специално номер 4, 8, 9 и 10 и коридор №7 – речният маршрут Рейн – Майн – Дунав – също огромна водна артерия, чийто потенциал трябва да се използва максимално и това е една от задачите по време на българското председателство на Дунавската стратегия.

„Тези коридори са „гръбнак“ на превозите в единния европейски пазар и тяхната цялостна реализация ще промени коренно връзките между Изтока и Запада в бъдеще“, допълни Валентин Йовев и изрази увереност, че реализацията на транспортните проекти ще има положително влияние не само върху икономиките на балканските страни, но ще е и мощен фактор за стабилизиране на региона. Ще донесе мир на Балканите и от място на конфликти и етническо противопоставяне, те ще се превърнат в район на сигурност и просперитет.

„Активното използване на Механизма за свързване на Европа, с чиято подкрепа се осъществява проекта „Модернизация на АМ „Калотина“ – (ГКПП Калотина – Софийски околовръстен път) от км 1+000 до км 15+500, ще доведе до намаляване на времето за пътуване, ще допринесе за намаляване на пътно-транспортните произшествия, както и за намаляване на транспортно-експлоатационните разходи на моторните превозни средства и разходите за поддръжка и експлоатация на пътя“, заяви още инж. Йовев.

В изказването си на форума заместник-регионалният министър подчерта и значението на програмите за Европейско териториално сътрудничество, в рамките на които се предоставя възможност за създаване и надграждане на трайни и добри партньорски отношения с държавите от Западните Балкани.

Програмата за Трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП България –Сърбия 2014-2020 е с общ бюджет от близо 30 млн. евро. По три от приоритетните оси  – „Устойчив туризъм“, „Младежи“ и „Околна среда“, се финансират проекти, които ще подпомогнат регионалния туризъм и предприемачеството, управлението на риска и опазването на околната среда.

„Интересът за инвестиции е голям. Доказателство е броят на подадените проекти по първата покана – общо 388“, каза заместник-министърът и съобщи, че са сключени  39 договора за субсидия на стойност почти 18,5 млн. евро.

Програмата ИНТЕРРЕГ – ИПП България – Македония 2014-2020 е с общ бюджет от близо 20 млн. евро. По първата покана са финансирани 48 проекта в размер на над 10 млн.евро, от които 18 са инвестиционни с общ  бюджет над 7 млн. евро.

Като пример за ползотворно взаимодействие между държавите в региона Валентин Йовев посочи и Стратегията на Европейския съюз за Дунавския регион, т.нар. Дунавска стратегия, от която 3 държави са част от Западните Балкани.

„Изпълнените в рамките на Дунавската стратегия проекти показват, че сътрудничеството, съвместното планиране и координираните дейности водят до мотивация за продължаване по този успешен път за балансиран, устойчив и приобщаващ растеж на Дунавския регион“, подчерта заместник-министърът и допълни, че като ротационен председател на Стратегията България си поставя за цел да търси съвместни решения за общите предизвикателства в региона.

В заключение инж. Йовев беше категоричен, че предизвикателствата, пред които са изправени държавите от Западните Балкани, пресичат националните и регионалните граници и изискват общи съвместни действия и именно сътрудничеството между държавите ще осигури растеж, стабилност и регионална интеграция.

Вижте още

Преасфалтират цялостно но на етапи бул. България в София

ivan

Преустройват старото училище в Бояна в детска градина за 1,2 млн. лв.

ivan

Ремонтът на резиденция „Бояна“ започва следващата година

admin

Напишете коментар