Invest Build Media
Бизнес и Инвестиции

8 евроцента на киловатчас ще е цената, предложена от АЕЦ Белене, ако се построи

Около 8 евроцента е прогнозната цена към момента на киловатчас електроенергия след евентуалното построяване на АЕЦ „Белене“. Това обяви председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Иван Иванов по време на среща на председателите на комисиите по енергетика на националните парламенти в НДК. Той уточни, че тази цена е два пъти повече, отколкото електроенергията, която се произвежда от възобновяеми енергийни източници в САЩ.

Иванов допълни, че инвестициите в производството на ток от ядрените централи са много по-малко от инвестициите, които се правят в производството на електроенергия от възобновяеми източници. По думите му капацитетът на ядрените централи е намалял със 17 гигавата инсталирани мощности. Според него тази тенденция се дължи на същественото намаление на цените на технологиите за производство на енергия от възобновяеми източници.

Иванов даде за пример, че производството на 1 киловатчас енергия от фотоволтаичните централи в САЩ струва 5 американски цента, а при вятърните централи цената е 4 американски цента. Той добави, че около 46 на сто е намаляла цената на електроенергията, произведена от фотоволтаичните централи за последните две години в Германия.

Председателят на КЕВР счита, че докато цената за производство на енергия от възобновяеми източници непрекъснато намалява, то цената на енергията, произведена от ядрени централи, постепенно се повишава.

Според него тези всички тези факти утвърждават убеждението, че ЕС е избрал правилната посока, поставяйки целта да бъде лидер в развитието и производството на енергия от възобновяеми енергийни източници.

България участва активно по формирането и осъществяването на енергийната политика на Европейския съюз като следва отправната точка, лансирана от Европейската комисия пред 2015 г – Рамкова стратегия за устойчив енергиен съюз с преплитащи се измерения – енергийна сигурност, солидарност и доверие, интегриран Европейски енергиен пазар, енергийна ефективност, декарбонизация на икономиката, изследвания, иновации и конкурентоспособност. Това каза председателят на Комисията по енергетика в Народното събрание Делян Добрев на откриването на форума.

Добрев добави, че темите по днешната среща са от голямо значение в хода на преговорите по приемането на законодателния пакет „Чиста енергия за всички европейци“ и ще допринесат за по-добрата комуникация и информираност относно приоритетите в дневния ред на Европа по въпроса за прехода към чиста енергия и междусистемна свързаност на държавите.

Председателят на енергийната парламентарна комисия посочи, че осемте законодателни предложения, които са свързани с изменения на актове от областта на енергийната ефективност, енергията от възобновяеми източници, модела на електроенергийния пазар, сигурността на електроенергийните добавки, както и изграждането на законодателната рамка за управление на Енергийния съюз, са насочени към запазване на конкурентоспособността на ЕС в условията на прехода към чиста енергия. По думите му пакетът „Чиста енергия за всички европейци“ признава важната роля, която възобновяемите енергийни източници и енергийната ефективност имат за декарбонизацията на европейската енергийна система.

Очакванията на България са да завършат преговорите с Европейския парламент по предложенията за изменение на директива относно енергийната ефективност, директивата за насърчаване и използване на енергията от възобновяеми източници и регламента за управление на Енергийния съюз в рамките на българското председателство, уточни Делян Добрев.

Вижте още

Инвеститори с дело срещу Daimler с иск за 896 млн. евро

leni

Ще лицензират фирмите, почистващи етажна собственост

ivan

Безплатна зарядна станция откри Lidl в София

admin

Напишете коментар