Invest Build Media
Инвестиции

БНБ предупреди банките да внимават с раздаването на жилищни кредити

Ръководството на Българската народна банка (БНБ) определи ниво на антицикличния буфер, приложим към кредитни рискови експозиции в България, в размер на 0% за третото тримесечие на 2018 г., съобщи пресцентърът на централната банка, цитиран от investor.bg.

Към момента не се отчита натрупване на цикличен системен риск в икономиката предвид наблюдаваното отрицателно отклонение на съотношението кредит/БВП от дългосрочната му стойност, аргументират се в БНБ.

Независимо от това в централната банка смятат, че са налице особености в динамиката на някои показатели, които изискват повишено внимание.

В банковия регулатор констатират, че напоследък се наблюдава сравнително бързо нарастване на жилищните ипотечни кредити и динамика в растежа на цените на недвижимите имоти.

Централните банкери отчитат увеличение със значителен дял (47%) на новоотпуснатите през 2017 г.  жилищни ипотечни заеми, при които съотношението между размера на кредита и стойността на обезпечението е над 80%.

В началото на годината управителят на БНБ Димитър Радев предупреди, че растежът на кредитирането предполага повишено внимание върху кредитния риск. По думите му „периодите на кредитна експанзия са и периоди на натрупване на потенциал за бъдеща реализация на кредитен риск и поява на нови активи с проблемно качество“.

Investor.bg припомня, че капиталовите буфери бяха въведени и се поддържат, за да се гарантира, че по време на периоди на икономически растеж банките ще натрупат достатъчна капиталова база, с която да покрият потенциални загуби при евентуални неблагоприятни периоди.

Целта на буфера за системен риск е да запази натрупаните до настоящия момент капиталови резерви в банковата система, предназначени за намаляване на ефекта от дългосрочни нециклични системни рискове или заплахи за макроикономическата стабилност.

Регулациите са в съответствие с Базел III, като според  глобалната регулаторна рамка се публикува актуална информация за определеното ниво на антицикличния буфер, приложимото съотношение кредити към БВП, както и неговото отклонение от дългосрочния тренд, референтния индикатор, подпомагащ преценката при определяне на антицикличния буфер, както и обосновката за нивото на антицикличния буфер.

Под системен риск се има предвид вероятността за проявление на значителни системни събития. За такива в научните среди се определят всички събития, при които оповестяването на лоши новини за финансова институция (или дори нейният фалит) или срив на финансов пазар причиняват значителни негативни ефекти върху една или няколко други финансови институции и пазари.

Предпазването от системен риск е превенция срещу прерастването му в системна криза, която може да засегне тежко финансовата система и пазарите.

Освен буфери за предпазване от подобни сценарии по смисъла на Наредба № 8 за капиталовите буфери банките трябва да поддържат още и предпазен капиталов буфер, специфичен за всяка банка антицикличен капиталов буфер, буфер за глобална системно значима институция и буфер за друга системно значима институция. Ако някоя банка не покрива изискваните нива на капиталовите буфери, ще ѝ бъдат налагани ограничения в изплащането на дивиденти, променливите възнаграждения и други плащания.

Заради изисквания в Наредба № 8 за капиталовите буфери на банките оповестената информация се актуализира на всяко тримесечие.

Вижте още

Предприемачите в България не са доволни от уменията на младите висшисти

ivan

Работодатели искат да има задължителна матура по математика

ivan

Активно се наемат офиси в етап на строеж

ivan

Напишете коментар