Invest Build Media
Бизнес и Инвестиции

Рекордно повишение на добива на полезни изкопаеми у нас

Добивът на полезни изкопаеми у нас се е повишил с 12 процента през миналата година. Това е рекорден скок за последните 10 години, отчетоха от Българската минно-геоложка камара.

На днешния Ден на миньора камарата отбелязва и 25 години от създаването си.

Най-голям скок – от 24 на сто, има при добива на индустриални минерали. Увеличение има и при добиването на инертни и строителни материали – със 17 процента, на твърди горива – с 13 на сто и на метални полезни изкопаеми – с 4 процента. Освен вече традиционния спад при течните горива, с близо 11 на сто е намалението при първенеца от предишните две години – подотрасъла на скално-облицовъчни материали. Тук има още един проблем, че в отделни райони на страната незаконният им добив достига до 90 процента, казва председателят на Българската минно-геоложка камара Лъчезар Цоцорков

Тази цифра важи за отделен регион, за отделни области в страната като концентрация на незаконен добив. Нашето предложение на Камарата е незабавно да се направи допълнение на Наказателния кодекс и да се инкриминира незаконния добив на подземното богатство.

Иначе с най-висок принос към общата стойност на продукцията на минерално-суровинната индустрия е добиването на метални полезни изкопаеми – с 52 процента, и добивът на въглища – с 31 на сто.

Вижте още

В българските градове са вложени над 600 млн. лв. и поне още толкова предстоят да бъдат инвестирани до 2020 г.

admin

Смъкват цените на роуминга между България и Македония

ivan

С този растеж България няма да догони Евросъюза, предупреждават учени

ivan

Напишете коментар