Invest Build Media
Архитектура и Дизайн

Изготвиха констативен протокол за опожарените Тютюневи складове

Министерството на културата изготви констативен протокол за състоянието на опожарените Тютюневи складове в Пловдив, съобщава gradat.bg.

Според него покривната и междуетажните дървени конструкции са изгорели напълно при пожара. Силно е засегната дървената дограма.

Не може да се даде оценка за състоянието на запазените изцяло в план и височина фасадни зидове. Богатата орнаментика е съхранена в състояние близко до това преди пожара.

Сградата на ул.“Екзарх Йосиф“№13, бивш тютюнев склад, преустроен за камерна ферментация на тютюна през 50-те години, заема западния ъгъл на квартала. Състои се от полусутерен, три равностойни етажа и високо подпокривно ниво (тип атика) – височина около 14м до кота корниз, с частична дървена междуетажна конструкция, дървен покрив, с масивни фасадни тухлени зидове и масивно ядро от стоманобетонова конструкция и тухлени зидове (по архивни данни).

При огледа се констатира пълно изгаряне на покривната и междуетажните дървени конструкции и дървена дограма. Не може да се даде оценка за състоянието на запазените вътрешни и фасадни конструкции, въпреки че фасадите нямат депланиране и загуби във височина. Орнаментиката е строго геометрична, сравнително скромна и съхранена в задоволително състояние. Северозападната фасада е нарушена от множество кръгли отвори на технологични въздуховоди, свързани с ферментационния процес.

Тютюневият склад на ул.“Капитан Андреев“№2 е свързан с метален тунел, през ул.“Г.М.Димитров“ със сграда, бивш тютюнев склад, без статут на единична недвижима културна ценност (НКЦ), засегнат от пожара по аналогичен начин и принадлежащ на груповата културна ценност Система от улични ансамбли по ул.“Иван Вазов“ и ул.“Цанко Дюстабанов“, съставен елемент на ИЗ „Филипопол–Тримонциум–Пловдив“.

Експертите от министерството дават и указания за действията, които трябва да се предприемат:

  1. Предвид неприключилите аварийно-спасителни противопожарни дейности и ограничения достъп до сградите, съгласно Заповед №16 ОА 2186/22.08.2016г. на кмета на община Пловдив, не се налага да бъдат давани указания по чл. 72 от ЗКН за аварийно временно укрепване, обезопасяване и ограничаване на достъпа до опасните сгради;
  2. Кметът на община Пловдив да назначи комисия, която да установи състоянието на недвижимите културни ценности, както и вида и обема на необходимите укрепителни, консервационно-реставрационни и ремонтни работи, съгласно чл.73, ал.1 и ал.2 от ЗКН.

Провеждането на комисията да бъде съобразено с възможност за достъп и ефективен оглед и оценка на обектите и ограничения във връзка с евентуални следствени действия от страна на съответните органи, съветват експертите.

Вижте още

Туркменистан откри летищен терминал с формата на птица

admin

Българката, която направи дизайна на най-мъжкия автомобил

leni

Фандъкова уволни шефа на строителния контрол в София Влади Калинов

ivan

Напишете коментар