Invest Build Media
Архитектура и Дизайн

Изготвиха констативен протокол за опожарените Тютюневи складове

Министерството на културата изготви констативен протокол за състоянието на опожарените Тютюневи складове в Пловдив, съобщава gradat.bg.

Според него покривната и междуетажните дървени конструкции са изгорели напълно при пожара. Силно е засегната дървената дограма.

Не може да се даде оценка за състоянието на запазените изцяло в план и височина фасадни зидове. Богатата орнаментика е съхранена в състояние близко до това преди пожара.

Сградата на ул.“Екзарх Йосиф“№13, бивш тютюнев склад, преустроен за камерна ферментация на тютюна през 50-те години, заема западния ъгъл на квартала. Състои се от полусутерен, три равностойни етажа и високо подпокривно ниво (тип атика) – височина около 14м до кота корниз, с частична дървена междуетажна конструкция, дървен покрив, с масивни фасадни тухлени зидове и масивно ядро от стоманобетонова конструкция и тухлени зидове (по архивни данни).

При огледа се констатира пълно изгаряне на покривната и междуетажните дървени конструкции и дървена дограма. Не може да се даде оценка за състоянието на запазените вътрешни и фасадни конструкции, въпреки че фасадите нямат депланиране и загуби във височина. Орнаментиката е строго геометрична, сравнително скромна и съхранена в задоволително състояние. Северозападната фасада е нарушена от множество кръгли отвори на технологични въздуховоди, свързани с ферментационния процес.

Тютюневият склад на ул.“Капитан Андреев“№2 е свързан с метален тунел, през ул.“Г.М.Димитров“ със сграда, бивш тютюнев склад, без статут на единична недвижима културна ценност (НКЦ), засегнат от пожара по аналогичен начин и принадлежащ на груповата културна ценност Система от улични ансамбли по ул.“Иван Вазов“ и ул.“Цанко Дюстабанов“, съставен елемент на ИЗ „Филипопол–Тримонциум–Пловдив“.

Експертите от министерството дават и указания за действията, които трябва да се предприемат:

  1. Предвид неприключилите аварийно-спасителни противопожарни дейности и ограничения достъп до сградите, съгласно Заповед №16 ОА 2186/22.08.2016г. на кмета на община Пловдив, не се налага да бъдат давани указания по чл. 72 от ЗКН за аварийно временно укрепване, обезопасяване и ограничаване на достъпа до опасните сгради;
  2. Кметът на община Пловдив да назначи комисия, която да установи състоянието на недвижимите културни ценности, както и вида и обема на необходимите укрепителни, консервационно-реставрационни и ремонтни работи, съгласно чл.73, ал.1 и ал.2 от ЗКН.

Провеждането на комисията да бъде съобразено с възможност за достъп и ефективен оглед и оценка на обектите и ограничения във връзка с евентуални следствени действия от страна на съответните органи, съветват експертите.

Вижте още

Проучване за натоварването на трафика ще се прави при строеж на над 200 паркоместа

ivan

„Парк Македония“ на „Спаси София“ ще търси подкрепа от общинския съвет

admin

Старата топлоцентрала на НДК ще се превърне в място за изкуство и култура

ivan

Напишете коментар