Invest Build Media
Архитектура и Дизайн Имоти и строителство

Системи за контрол на достъпа Hörmann: Мобилна преграда за блокиране достъпа на превозни средства OktaBlock

 

Новата мобилна преграда за блокиране достъпа на превозни средства OktaBlock на Hörmann предлага възможност за гъвкаво във времето, мобилно  и рентабилно, сертифицирано обезопасяване на различни мероприятия срещу навлизане на превозни средства.

Под наименованието OktaBlock компания Hörmann предлага мобилни прегради за блокиране достъпа на превозни средства с цел обезопасяване на входове и мероприятия, провеждани на открито срещу нарушители. Световната новост – по информация на производителя – отговаря на изискванията за краш тестове на международните стандарти за безопасност BSI PAS68:2013 и IWA-14-1:2013. Същото важи за техническата директива на германската полиция относно мобилните прегради  за блокиране достъпа на превозни средства, съгласно чиито изисквания е разработен варианта OktaBlock TR. За разлика от други мобилни решения, сертификатите са валидни и при използване на отделни модули. Следователно свързването на няколко модула не е задължително, което дава възможност за много гъвкаво приложение на OktaBlock при най-различни обстоятелства.

В Германия компания Hörmann предлага мобилната преграда за блокиране достъпа на превозни средства както за закупуване, така и под наем.

Преградите OktaBlock могат да се разполагат поединично, в редици или изместено. По този начин позволяват реализиране на индивидуални концепции за защита в зависимост от изискванията.

 

Към съществените и свързани с наименованието характеристики на OktaBlock спада осмоъгълната основна плоча с назъбен кант. При сблъсък с превозно средство болардът се накланя напред, при което основната плоча се заклинва със зъбците си между превозното средство и пътното платно. Посредством полученото по този начин спирачно действие превозното средство спира движението си за кратко време и не може да се управлява повече. Благодарение на своята осово симетрична геометрия OktaBlock на Hörmann няма предварително определена страна за посрещане на удара и практически може да противодейства на удар от превозно средство от произволна посока.

Действието на OktaBlock е удостоверено с различни краш тестове. При предвиденото съгласно международните стандарти BSI PAS68:2013 и IWA-14-1:2013 изпитване безпилотен камион с тестово тегло  от 7,5 тона се движи със скорост 50 km/h срещу един единствен модул OktaBlock. Получената в резултат  на удара енергия е около 750000 джаула. Още по-амбициозни са също успешно преминатите краш тестове за мобилни прегради за блокиране достъпа на превозни средства, предвидени в техническата директива на германската полиция. При проведения върху мокра пътна настилка тест преградата трябва да противодейства на удар под два различни ъгъла – 90 и 45 градуса, при което за класифициране в защитен клас SK1B максималната енергия от удара възлиза на 986000 джаула.

Новите мобилни прегради за блокиране достъпа на превозни средства предлагат възможност за гъвкаво във времето, мобилно и рентабилно, почти цялостно обезопасяване на различни мероприятия срещу навлизане на превозни средства. За разлика от стационарно монтираните защитни боларди и други блокиращи достъпа съоръжения, тук отпадат всички строителни мерки, като фиксиране към земята или полагане на захранващи кабели.

При сблъсък с превозно средство OktaBlock на Hörmann се накланя напред, при което основната плоча се заклинва със зъбците си между превозното средство и пътното платно, така че превозното средство спира движението си за кратко време.

Благодарение на завинтен в капака на боларда помощен механизъм за транспортиране окончателно сглобената единична преграда може да се инсталира и демонтира лесно и без необходимост от специални технически познания, с помощта на кран или високоповдигач. Без кран или високоповдигач преградата за блокиране достъпа на превозни средства не може да бъде придвижвана или манипулирана и следователно не се нуждае от охрана преди и по време на провеждане на мероприятието. Отделните елементи могат да се складират на открито и да се транспортират изключително компактно със стандартни камиони.

За инсталиране, което съответства на изискванията  и стандартите, компания Hörmann препоръчва изготвянето от вещо лице на концепция за контрол на достъпа. OktaBlock на Hörmann се интегрира незабележимо в цялостната концепция на мероприятия и не се възприема застрашително. Освен това площта на преградите за блокиране достъпа на превозни средства може да се използва за рекламни цели и указания.

Преградите OktaBlock могат да се разполагат поединично, в редици или изместено. По този начин позволяват реализиране на индивидуални концепции за защита в зависимост от изискванията. Също така преградите осигуряват по всяко време безпрепятствени маршрути за евакуация без блокиране на видимостта. OktaBlock на Hörmann е подходящ и за тесни улици, тротоари или велосипедни алеи, които често пъти могат да бъдат сертифицирано ефективно обезопасени само с един модул. Обезопасяване с неограничена ширина също е възможно, както и шлюзово разположение с дефинирани пропускателни пунктове за оперативни и спасителни превозни средства.

Благодарение на завинтен в капака на боларда помощен механизъм за транспортиране приложимата без монтажни усилия преграда може да се инсталира и демонтира лесно и без необходимост от специални технически познания, с помощта на кран или високоповдигач.

Hörmann предлага модулите OktaBlock в два различни модела. Докато стандартният модел издържа практически на максимална енергия от удар 750000 джаула, моделът OktaBlock TR е разработен за до 986000 джаула. Той отговаря на още по-строгите изисквания на техническата директива (TR) на германската полиция относно мобилните прегради за блокиране достъпа на превозни средства.

И при двата варианта основната плоча е с размери 800 × 800 mm. С тежестта си от 450 килограма OktaBlock TR е със 100 килограма по-тежък от по-лекия си събрат. Болардите са с височина 1250 mm и диаметър 273 mm. В стандартния вариант мобилните улични прегради се предлагат в цвят антрацитно сиво. По-желание са възможни всички цветове от палитрата RAL.

 

Снимки: Hörmann

Вижте още

Ново депо за битови отпадъци заработи край Разлог

admin

Скандинавски минимализъм и уют – възможно ли е?

leni

Започват „трудови“ проверки в строителството

ivan

Напишете коментар