Invest Build Media
Архитектура и Дизайн Имоти и строителство

Системи за контрол на достъпа Hörmann: Мобилна преграда за блокиране достъпа на превозни средства OktaBlock

 

Новата мобилна преграда за блокиране достъпа на превозни средства OktaBlock на Hörmann предлага възможност за гъвкаво във времето, мобилно  и рентабилно, сертифицирано обезопасяване на различни мероприятия срещу навлизане на превозни средства.

Под наименованието OktaBlock компания Hörmann предлага мобилни прегради за блокиране достъпа на превозни средства с цел обезопасяване на входове и мероприятия, провеждани на открито срещу нарушители. Световната новост – по информация на производителя – отговаря на изискванията за краш тестове на международните стандарти за безопасност BSI PAS68:2013 и IWA-14-1:2013. Същото важи за техническата директива на германската полиция относно мобилните прегради  за блокиране достъпа на превозни средства, съгласно чиито изисквания е разработен варианта OktaBlock TR. За разлика от други мобилни решения, сертификатите са валидни и при използване на отделни модули. Следователно свързването на няколко модула не е задължително, което дава възможност за много гъвкаво приложение на OktaBlock при най-различни обстоятелства.

В Германия компания Hörmann предлага мобилната преграда за блокиране достъпа на превозни средства както за закупуване, така и под наем.

Преградите OktaBlock могат да се разполагат поединично, в редици или изместено. По този начин позволяват реализиране на индивидуални концепции за защита в зависимост от изискванията.

 

Към съществените и свързани с наименованието характеристики на OktaBlock спада осмоъгълната основна плоча с назъбен кант. При сблъсък с превозно средство болардът се накланя напред, при което основната плоча се заклинва със зъбците си между превозното средство и пътното платно. Посредством полученото по този начин спирачно действие превозното средство спира движението си за кратко време и не може да се управлява повече. Благодарение на своята осово симетрична геометрия OktaBlock на Hörmann няма предварително определена страна за посрещане на удара и практически може да противодейства на удар от превозно средство от произволна посока.

Действието на OktaBlock е удостоверено с различни краш тестове. При предвиденото съгласно международните стандарти BSI PAS68:2013 и IWA-14-1:2013 изпитване безпилотен камион с тестово тегло  от 7,5 тона се движи със скорост 50 km/h срещу един единствен модул OktaBlock. Получената в резултат  на удара енергия е около 750000 джаула. Още по-амбициозни са също успешно преминатите краш тестове за мобилни прегради за блокиране достъпа на превозни средства, предвидени в техническата директива на германската полиция. При проведения върху мокра пътна настилка тест преградата трябва да противодейства на удар под два различни ъгъла – 90 и 45 градуса, при което за класифициране в защитен клас SK1B максималната енергия от удара възлиза на 986000 джаула.

Новите мобилни прегради за блокиране достъпа на превозни средства предлагат възможност за гъвкаво във времето, мобилно и рентабилно, почти цялостно обезопасяване на различни мероприятия срещу навлизане на превозни средства. За разлика от стационарно монтираните защитни боларди и други блокиращи достъпа съоръжения, тук отпадат всички строителни мерки, като фиксиране към земята или полагане на захранващи кабели.

При сблъсък с превозно средство OktaBlock на Hörmann се накланя напред, при което основната плоча се заклинва със зъбците си между превозното средство и пътното платно, така че превозното средство спира движението си за кратко време.

Благодарение на завинтен в капака на боларда помощен механизъм за транспортиране окончателно сглобената единична преграда може да се инсталира и демонтира лесно и без необходимост от специални технически познания, с помощта на кран или високоповдигач. Без кран или високоповдигач преградата за блокиране достъпа на превозни средства не може да бъде придвижвана или манипулирана и следователно не се нуждае от охрана преди и по време на провеждане на мероприятието. Отделните елементи могат да се складират на открито и да се транспортират изключително компактно със стандартни камиони.

За инсталиране, което съответства на изискванията  и стандартите, компания Hörmann препоръчва изготвянето от вещо лице на концепция за контрол на достъпа. OktaBlock на Hörmann се интегрира незабележимо в цялостната концепция на мероприятия и не се възприема застрашително. Освен това площта на преградите за блокиране достъпа на превозни средства може да се използва за рекламни цели и указания.

Преградите OktaBlock могат да се разполагат поединично, в редици или изместено. По този начин позволяват реализиране на индивидуални концепции за защита в зависимост от изискванията. Също така преградите осигуряват по всяко време безпрепятствени маршрути за евакуация без блокиране на видимостта. OktaBlock на Hörmann е подходящ и за тесни улици, тротоари или велосипедни алеи, които често пъти могат да бъдат сертифицирано ефективно обезопасени само с един модул. Обезопасяване с неограничена ширина също е възможно, както и шлюзово разположение с дефинирани пропускателни пунктове за оперативни и спасителни превозни средства.

Благодарение на завинтен в капака на боларда помощен механизъм за транспортиране приложимата без монтажни усилия преграда може да се инсталира и демонтира лесно и без необходимост от специални технически познания, с помощта на кран или високоповдигач.

Hörmann предлага модулите OktaBlock в два различни модела. Докато стандартният модел издържа практически на максимална енергия от удар 750000 джаула, моделът OktaBlock TR е разработен за до 986000 джаула. Той отговаря на още по-строгите изисквания на техническата директива (TR) на германската полиция относно мобилните прегради за блокиране достъпа на превозни средства.

И при двата варианта основната плоча е с размери 800 × 800 mm. С тежестта си от 450 килограма OktaBlock TR е със 100 килограма по-тежък от по-лекия си събрат. Болардите са с височина 1250 mm и диаметър 273 mm. В стандартния вариант мобилните улични прегради се предлагат в цвят антрацитно сиво. По-желание са възможни всички цветове от палитрата RAL.

 

Снимки: Hörmann

Вижте още

До края на годината ще се появи мост, направен от рециклирани отпадъци

leni

На 20 август пускат северното пътно платно на Цариградско шосе при Орлов мост

ivan

Бивш бежански лагер, превърнат в цветно туристическо селище

leni

Напишете коментар