Invest Build Media
Туризъм и Екология

Приспособяване на земеделието към бързо променящия се световен климат

„Съвременните Технологии и Климатичните Промени: Реформиране на Земеделието“, заяви заместник-министърът на земеделието и храните, г-н Александър Йоцев, по време на изключително важна дискусия, организирана в Министерството на земеделието и храните. Заседанието, озаглавено „Земеделие и Климатични Промени в САЩ: Дял на Добри Практики и Опити от Американския Департамент по Земеделие (USDA)“, привлече специалисти от Селскостопанска академия и Националната служба за съвети в земеделието, както и експерти от дирекциите „Растениевъдство“ и „Аграрна Политика“.

Тъй като бързите промени в климата оказват все по-голямо влияние върху земеделието, дискусията се фокусираше върху методите за успешна адаптация към тези промени. Един от водещите експерти от Департамента по Земеделие на САЩ, който е и част от Агенцията за Природни Ресурси на USDA, Тибор Хорват, представи американския модел за климатично ориентирано земеделие и начините за неговото успешно въвеждане от страна на фермерите. Според него, ключови елементи на този модел са доброволното участие на земеделците, индивидуалният подход към всеки производител и ферма, както и финансирането на иновативни технологии. Тези технологии се стремят да постигнат двойна цел – намаляване на вредните емисии и подобряване на производителността и дохода на фермерите, без да се прави компромис с продоволствената сигурност.

Събитието беше възможност за споделяне на практики и опит в прилагането на последните технологии и иновации в сферата на климатично интелигентното земеделие (climate smart agriculture), както и за представяне на успешни методи за устойчиво земеделие. Темите включваха важни аспекти като почвено здраве, ефективни почвени обработки, контрол на пестицидите и управление на природните ресурси.

Вижте още

Летният туристически сезон минал без нито едно масово хранително отравяне

ivan

Хотелиери ще водят регистър за туристите в централизирана система

admin

Експерти от туристическото министерство ще проверяват хотели и ресторанти

ivan

Напишете коментар