Invest Build Media
Имоти и строителство

Наредба ще облекчи общините и бизнеса за строителните отпадъци

Нова наредба за управлението на строителните отпадъци и за влагането на рециклирани строителни материали е публикувана на сайта на МОСВ за обществено обсъждане. Тя разширява диапазона на обектите, за които не се изисква План за управление на строителните отпадъци.

Отпадъците, които ще се генерират от обектите, за които няма да се изисква такъв план, ще се управляват съгласно реда, поставен в съответните общински наредби.

Промяната ще облекчи бизнеса и ще е в полза на местните власти, защото дава по-голяма яснота за генерираното количество строителни отпадъци на тяхна територия, обясняват от пресцентъра на МОСВ.

В Наредбата са разписани условията за издаване на документи при дейности със строителни отпадъци на повече от една площадка от един и същ оператор на територията на една РИОСВ. В момента документи се издават за всяка конкретна площадка – с промяната ще се издава само един документ за работа на територията на една Регионална инспекция по околната среда и водите.

За всяка площадка обаче възложителят ще уведомява РИОСВ преди започване и приключване на дейността, свързана с третиране на строителни отпадъци. Промяната улеснява бизнеса, защото вече няма да е необходимо да се издава документ за всяка конкретна площадка и да се минава през цялата процедура по издаване на такъв вид документи.

Вижте още

Регионалният министър нареди проверки по сигнали за проблеми при санирането

ivan

Тропическа гора ще има в бъдещ небостъргач в Дубай

admin

Предлагат най-тясната къща в Лондон за милион евро (СНИМКИ)

Напишете коментар