Invest Build Media
Имоти и строителство

Задължителни енергийни сертификати за всички сгради

Не само обществените, но и жилищните сгради с разгърната застроена площ над 250 кв. м ще подлежат на задължително сертифициране по Закона за енергийна ефективност. Това предвижда промяна в нормативния акт, одобрена днес от Народното събрание на второ четене.

Изключение ще се прави за молитвени домове, промишлени и селскостопански сгради, съобщи БТА.

Собствениците на нови сгради са длъжни да придобият сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация в срок не по-рано от три и не по-късно от 6 години от датата на въвеждането й в експлоатация, записаха депутатите.

Сертификатът за енергийни характеристики на сграда в експлоатация ще се актуализира при извършването на преустройство, реконструкция, основно обновяване или основен ремонт, когато се обхващат над 25 на сто от площта на външните ограждащи конструкции и елементи на сградата.

С приетите промени в закона са предвидени и по-кратки срокове за извършване на периодични проверки на водогрейни котли. Честотата на инспекциите е на всеки шест, четири или две години и е в зависимост от вида на използваното гориво и инсталираната мощност на водогрейните котли.

Регламентирано е прилагане на изисквания за енергийна ефективност и енергийни спестявания при възлагане на обществени поръчки, както и при закупуването или наемането на сгради от публични възложители от централната администрация за доставка на продукти, свързани с потребление на енергия.

Вижте още

17 съоръжения за достъп на хора с увреждания ще се строят по „Красива България“

admin

Строителството в ЕС се влошило през май, у нас имало стагнация

admin

Регионалният министър обещава изграждане с приоритет на пътища в Северна България

ivan

Напишете коментар