Invest Build Media
Инвестиции

Въвеждат се лимити на депозитите на софийски общински дружества в банки

Столичният общински съвет (СОС) реши да се въведат лимити на депозитите в банки на търговските дружества, в които Столичната община има 100% участие в капитала.

Дружествата, които разполагат с над 1 млн. лв. по сметки в търговски банки, трябва да държат най-много 50% от парите си в една банка, независимо от вида валута, в която са средствата.

Търговските дружества, които са със 100% участие на Столична община са общо 57 (в това число 39 лечебни заведения). От всички тях 14 общински дружества разполагат с над 1 млн. лв. по сметки в търговски банки.

В момента за общинските дружества не важат правилата за концентрация и диверсификация, приети с постановление на МС, защото те се прилагат за държавни дружества с балансова стойност на паричните средства над 3 млн. лв.

Според вносителите на доклада в СОС, е целесъобразно и за дружествата със 100% участие на СО в капитала да се въведат мерки за деконцентрация на паричните средства. Целта е да се гарантира ликвидността на дружествата и тяхната стабилност.

Вижте още

Безработицата намаляла до 6,5% през септември

ivan

30 фирми да бъдат обявени в несъстоятелност, иска инспекцията по труда

ivan

По-богат и от Мъск – най-богатият индиец

leni

Напишете коментар