Invest Build Media
Строителство

Регионалният министър даде разрешение за строеж на Хемус между Ябланица и Боаза

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков издаде разрешение за строеж на АМ „Хемус“ в отсечката от Ябланица до пътен възел „Боаза“, съобщиха от министерството. Участъкът от км 78+500 до км 87+800 е с дължина от близо 9 км.

Освен строителството на новата магистрална отсечка, се предвижда и рехабилитация на близо 400 м от директното трасе при км 78+500, където сега магистралата свършва, и строителство на етапна връзка при км 87+600 в близост до село Брестница за връзка с път I-4 Коритна – Белокопитово. Проектът включва и рехабилитация на външните водопроводи за селата Брестница и Златна Панега, които попадат в трасето на аутобана и полагане на тръбна мрежа за интелигентни транспортни системи по протежение на новия участък. Ще се извърши и реконструкция на далекопровод.

Издаденото от министър Нанков разрешение за строеж предвижда при необходимост от допълнително изместване на съществуващи, законно изградени и заварени по смисъла на Закона за устройство на територията мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, засегнати от строителството на обекта, да се представят за одобряване инвестиционни проекти по реда на закона, допустими по действащия подробен устройствен план и наличие на съгласуване със заинтересованите експлоатационни дружества. При установяване на свлачищни процеси по трасето на обекта, следва да се уведоми МРРБ с оглед тяхното регистриране и мониторинг, както и спазване на законовите изисквания. Строително-монтажните работи в санитарно-охранителните зони ще започнат след съгласуване с Басейнова дирекция „Дунавски район“ .

Разрешението за строеж разпорежда предварително изпълнение на основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс за защита на особено важни държавни и обществени интереси, тъй като обектът е първа категория, се посочва в прессъобщението.

Договорът за строителството на магистралната отсечка с Консорциум „ХВП Ябланица“ бе подписан през юли 2017 г., напомнят от министерството. Срокът за строителство е 910 дни, като от тях 180 дни са предвидени за проектиране, а 730 дни са за изграждане на обекта. При реализацията на проекта ще бъдат изградени 5 селскостопански подлеза, 2 селскостопански надлеза, както и подлез при общинския път от Брестница към пещерата „Съева дупка“. Автомагистралната отсечка ще бъде с по две ленти за движение в посока по 4 м, две ленти за спиране по 3 м, средна разделителна ивица – 2 м, водещи ивици и банкети.

Вижте още

Регионалният министър обещава изграждане с приоритет на пътища в Северна България

ivan

Държавни имоти ще се дадат на собственици на парцели в парк „Бедечка“

ivan

МРРБ е в сравнително добро състояние, съобщи служебният министър Попниколов

ivan

Напишете коментар