Invest Build Media
Image default
Без категория

Хотел „Ори“ – Банско – „Миодизайн“

„Арт резиденшъл хотел Ори“ в гр. Банско е проект на архитектурно студио „Миодизайн“. Продуктът е от ново поколение с цялостна индивидуална визия. Приемните пространства са решени в провокативното съчетание между тюркоаз и виолетово, кадифе и лъскави повърхности, заоблени форми, обгръщащи ортогоналните дадености на сградата. Осветителните, ОВК и озвучителните системи са интегрирани в стени и тавани, за да освободят „сцената“ за пълно изявяване на арт елементи специално изработени за Ори.

Във фоайето огромните фунии на хартиените лампи демащабират пространството и чрез приказен пърформанс пренасят гостите на хотела директно в приказката „Алиса в страната на чудесата“.

Хотелските единици са разнообразни като функции и съдържание, но всяка от тях носи уникалността на своята приказност. По-малките стаи са решени в кадифено зелено с фототапет – стилизирани гори. Другите са в опушено синьо със стена зад леглото обсипана със сини листа. Студиата са в спокойни земни гами с акцентни дивани и кресла от изумрудено кадифе до структурна горчица. В апартаментите всяко пространства има своя история в цвят и форми с обща сюжетна линия – гора, листа, небе, птици.

В типичния за целия интериор на Ори елемент на контрастност и изненада мебелите и осветителните тела са бели, а в растерите се редуват райе и флорални мотиви. Флорални, но ярки и натуралистични са мотивите в покритата градина към ресторанта. Тази зона е мултифункционално пространство, което бързо се трансформира в ресторант, конферентна зала, енотека, галерия.

Всяко пространство на„Арт резиденшъл хотел“ е интериор с много послания, с отношение към материали и цветове, място, което те вълнува и от където не можеш да си тръгнеш равнодушен.

***

Hotel „Ori“ – Bansko – Miodesign

Art Residential Hotel Ori in Bansko is a project of architectural studio „Miodesign“. The product is of a new generation with a complete individual vision. The reception spaces are designed in a provocative combination of turquoise and purple, velvet and glossy surfaces, rounded shapes, enveloping orthogonal features of the building Lighting, HVAC and sound systems are integrated into walls and ceilings to free up the „stage“ for the full expression of art elements specially made for Ori.

In the lobby, the huge funnels of paper lamps demash the space and, through a fabulous performance, transport the hotel guests directly to the fairy tale „Alice in Wonderland“.

The hotel units are diverse in terms of functions and content, but each of them carries the uniqueness of its fairytale. The smaller rooms are decorated in velvet green with photo wallpaper – stylized forests. The others are in smoky blue with a wall behind the bed strewn with blue leaves. The studios are in relaxed earth tones with accent sofas and armchairs from emerald velvet to structural mustard. In the apartments, each space has its own story in color and shape with a common storyline – forest, leaves, sky, birds.

In the typical for the whole interior of Ori element of contrast and surprise, the furniture and lighting fixtures are white, and in the rasters alternate stripes and floral motifs. The motifs in the covered garden of the restaurant are floral, but bright and naturalistic. This area is a multifunctional space that is quickly transformed into a restaurant, conference hall, wine shop, gallery.

Each space of Art Residential Hotel is an interior with many messages, with respect to materials and colors, a place that excites you and where you can not leave indifferent.

 

 

Вижте още

Вредните емисии по света с най-големия си спад от Втората световна война насам

„Ен Билдинг резидънс“, кв. Лозенец, София – „Арт е строй“

Джакпотът в играта „6 от 49“ гони 5 млн. лв.

Напишете коментар