Invest Build Media
Имоти и строителство

Индустриален парк Божурище се развива с изключително бързи темпове

Г-н Димов, местоположението на общината е стратегическо – в непосредствена близост до столицата с добри пътни връзки. В пандемията доста хора се насочиха именно към такива населени места. Как се развива жилищното строителство в Божурище?

Жилищното строителство на територията на цялата община се развива с много бързи темпове. В последните няколко години в рамките на 12 месеца издаваме около 200 – 250 разрешения за строеж, което е показателно. Общината се разраства, като се наблюдава тенденция за възраждане на селата в нашето землище.

В момента се изграждат множество жилищни комплекси от затворен тип, в които се заселват млади семейства. Регионът ги привлича не само с отличната локация, но и с красотата си и множеството възможности за професионално развитие.

Какво е състоянието на пътната инфраструктура в града и към селата на територията Ви? Какви проекти се изпълняват?

През 2021 г. завършихме третия етап от основния ремонт на бул. „Европа“ в гр. Божурище, като инвестиционните ни намерения са в най-кратки срокове да бъде изпълнен и четвъртият етап. С осъществяването му ще приключи цялостната рехабилитация на трасето от жп прелеза до пътната връзка с път I – 8 София – Калотина, което е с приблизителна дължина около 4,5 км.

В капиталовата програма на община Божурище за 2022 г. са включени и други два важни за нас обекта – текущ ремонт на общинския път I-8 от с. Храбърско до отбивката от E80 с дължина 4,260 км и на участък от общинския път Костинброд – граница общини (Костинброд – Божурище) – Пролеша – Хераково до началото на с. Пролеша с дължина 500 м.

Какви други проекти ще можете да изпълните в рамките на бюджета на общината за 2022 г.?

Във финансовата рамка са заложени немалко инвестиции за строителство. Освен двата обекта, които споменах, е предвидено и изграждането на пътища и основен ремонт на улици и улични водопроводи в селата ни. В момента тече строителството на Общинския пазар, както и облагородяването на техническата инфраструктура около него. Предстои проектиране и изпълнение на СМР на уличен водопровод и цялостно преасфалтиране на участък от 1600 м от ул. „Христо Ботев“ в с. Пролеша. Същите дейности ще бъдат извършени на ул. „Хан Аспарух“ в с. Храбърско.

Изключително важно е и планираното изграждане на осем сондажа, с което ще се обезпечи водовземането на територията на цялата община. Документите за работа на сондажните кладенци са подадени в Басейнова дирекция – Плевен, от половин година, но засега все още нямаме отговор. Този проект е от ключово значение, така че усилията ни да бъде реализиран продължават.

Има ли нужда образователната инфраструктура от обновяване и модернизация?

Във времето, в което съм кмет на община Божурище – от 2015 г. до сега, изпълнихме редица инвестиции в сферата и мога да кажа, че базата е в много добро състояние. По проект по Програмата за развитие на селските райони извършихме основен ремонт на двора на СУ „Летец Христо Топракчиев“. Учебното заведение има дългогодишна история и традиции. Създадено е през 1934 г. Училището разполага с три сгради, разположени в двата квартала на града. Профилирано е в изучаване на информационни технологии, английски език, хореография, хуманитарни науки, софтуер и хардуер.

Осъществихме и цялостното оформление на вертикалната планировка на двете ни детски градини „Буратино“ и „Детелина“. Изградиха се необходимите съоръжения за най-малките – пясъчници, беседки и игрище за мини футбол. Всичко това стана с местни средства. Материалната база и на двете заведения е съвременна и съобразена с възрастта и потребностите на децата – помещенията са решени със светли тонове, обзаведени са с подходящи мебели и безопасни играчки. Те са истински светъл и уютен дом.

Какви проекти разработвате, за да кандидатствате за европейско финансиране или по национални програми?

През 2022 г. общинската администрация подготвя документи за осигуряване на средства за основен ремонт и изграждане на елементи от техническата инфраструктура – улици и улични водопроводи.

Кандидатствали сме за финансиране за строителство на пристройка към сградата на СУ „Летец Христо Топракчиев“ по програмата на МОН с оглед повишения интерес към нашето средищно училище.

Как се развиват малките населени места в общината?

През 2021 г. започна текущ ремонт на пътя Божурище – Делян. Трасето е с приблизителна дължина около 22 км и преминава през селата Гурмазово, Пожарево, Росоман, Златуша и Делян.

В с. Гурмазово е извършен ремонт на сградите на кметството и читалището. Изграден е площад и детско съоръжение, монтирани са пейки, беседки и е обособен стрийт фитнес. Същото направихме в с. Златуша – ремонт на сградата на кметството, в центъра на селото е оформено площадното пространство с беседка за отдих, както и детско съоръжение, алеи, пейки и прочие.

В с. Росоман центърът също е обновен. Това ще се случи и в с. Пролеша, след като приключи ремонтът на главната улица и на клона на уличния водопровод, за които споменах. В с. Храбърско, където предстоят същите дейности, през м.г. извършихме частична подмяна на водопровода на четири улици около кметството.

В с. Хераково освен цялостно обновяване на общински сгради са монтирани детски съоръжения.

Радвам се, че успяхме да изградим два нови парка в Божурище – „Орлите” и „Божура”, които се посещават от жители на цялата община. Горд съм, че в тях издигнахме и паметници на Васил Левски и на Христо Топракчиев.

Г-н Димов, администрацията полага сериозни усилия да осигурява възможности на младите хора да общуват.

Да, напълно вярно и в тази връзка построихме спортна зала в града. Треньорите в нея провеждат занимания напълно свободно, не им взимаме никакъв наем, а младите хора заплащат някаква минимална такса за консумативи. Общината поема разходите за ток, вода, газ. Тази наша система безупречно работи, защото има много желаещи да тренират.

Божурище е известно със своята индустриална зона. Разкажете ни за нея.

Индустриален парк Божурище се развива с изключително бързи темпове. В него оперират множество световни производители и големи марки в областта на логистиката и търговията.

Успоредно с развитието на парка обаче се увеличава и трафикът от тежкотоварни автомобили и все повече се затруднява влизането и излизането от общинския център към София и обратно. Затова е много важна помощта от страна на държавната администрация за изграждането на продължението на бул. „Царица Йоанна“ от последното кръгово до Индустриален парк Божурище.

Имаме и още една оформена индустриална зона, която се намира между административния център на града и с. Гурмазово.

Божурище е известно и с трите си симвoла: коня – емблема на коневъдството и конния спорт, самолета – люлката на българската авиация, и божура, откъдето идва и името на общината…

Символичното начало на Божурище е поставено с Указ №2 от 2 януари 1897 г. на княз Фердинанд, който постановява учредяването на Конно-военно-ремонтното депо в с. Гурмазово. Сега на територията ни се намира Конно–спортна база „Ген. Крум Лекарски“, където ежегодно се провеждат състезания по конен спорт и за международна купа.

Относно авиацията – в Божурище е първото изградено военно летище на България. Развитието на града ни е неразделна част от историята на българската авиация и самолетостроене. Равнината, на която се намира градът, привлича командването на българската авиация още при нейното създаване. С времето се превръща в първата авиационна база, като изграждането й дължим на първия дипломиран български пилот – майор Симеон Петров. В нея се конструират и построяват първите самолети „Доган” (Сокол) и „Дар”.

И още нещо – творческият път на първия български летец, теоретик и конструктор Асен Йорданов тръгва от Божурище. Със своите многобройни трудове за обучение на пилоти той достига върховете на световната научна слава. За него известният астронавт Нийл Армстронг казва: „Както аз, така и всички американски астронавти сме се учили от Йорданов на авиация!“

За да запазим традициите, ние сме поставили истински военен самолет в парк „Орлите“. Там всеки посетител и гост на нашия град може да се наслади на гледката и да усети духа на района.

За съжаление дивите божури вече са на изчезване, но все още има полета, където се намират.

В общината бе открит центърът за рехабилитация на хората с увреждания. Как се реализира този обект?

Спечелихме финансиране по европейска програма и успяхме да изпълним тази наша идея. Изградихме прекрасен обект, в който работи висококвалифициран медицински и друг персонал. Центърът е изцяло на издръжка на общината, като чакаме финансовото обезпечаване да премине към държавата, каквато е практиката.

Вероятно в Божурище ще Ви запомнят не само с грижите за хората с увреждания, обновяванията в детските градини и училището, ремонтите в селата, изграждането на паркове, но и като идейния подбудител на реконструкцията в центъра на града.

Благодаря за това предположение, за мен то е много висока оценка, но по-същественото е, че работата ни за града и за жителите на цялата община продължава. Дори и в момента чувате боботенето на багера. За промяната на централната част на Божурище мечтая от години. На 400 кв. м ще направим езеро, като за него няма да се ползва вода от тръбопровода, а от съществуващ сондаж. Няма да бетонираме или да монтираме някакви изкуствени настилки, това няма да бъде изкуствен басейн или фонтан. В същото време ще го обезопасим по всички правила. През най-тясната част ще изградим мостче, ще го зарибим, ще има костенурки и патици и всичко това го правим за радост на децата.

Разбира се, помислили сме и за оттичането на водата, за да не се получи заблатяване. Пълненето, както казах, ще става от сондажа, а специално изграден преливник ще отвежда допълнителната вода в канализацията.

Около езерото ще направим беседки, ще поставим още пейки, ще разширим алеите на централния площад. Това ще е едно специално място за социални контакти. Имаме и вековни дървета в тази част на града, което е допълнително предимство за цялостната визия на центъра.

Градският площад е на площ от около 12 декара, той бе благоустроен с 630 000 лв., като преди нашата архитектурна и строителна намеса беше гола поляна. Направихме поливна система, монтирахме осветителни тела, голяма сцена. Проектът е на архитекта на общината, дарение. Строителният надзор също бе безвъзмезден, работата на една от строителните фирми – и тя.

Какво още иска да каже кметът Георги Димов в съвместната рубрика на в. „Строител” с НСОРБ „Общини: Кметовете говорят”?

Положението в нашата страна, в Европа и света е сложно. Затова искам да се обърна към всички – колегите в страната, приятелите ми, съгражданите ми и към всички читатели на вестник „Строител“, с думите: Нека всеки да дерзае и да прави добре това, което може! Това, което е учил, това, което е специализирал, да го прави не само добре, но и със сърце. Това, с което си се захванал, да личи, че не гледаш през пръсти на него.

Като кмет на община Божурище, избран от хората за втори мандат, като местен човек, когото всички познават, искам след нас нещо да остане. За години напред. Сега за около 500 000 лв. правим Общински пазар – прекрасна разработка – навеси, магазинни площи, паркови елементи, площадни пространства, озеленяване, електрообзавеждане, огромен паркинг, специална улица около него. И това ме радва. Защото, когато ме срещат хората по улиците и кажат: „Кмете, браво! Още една отлична идея!”, аз да им вярвам, че са искрени. И затова  самият аз честно ще кажа, че имаме добри идеи, но имаме и добри строители. Без тях идеите щяха да останат само на чертежите…

Вижте още

Кабинетът предлага рестарт на проекта АЕЦ Белене на пазарен принцип

ivan

Иновативна технология за редене на жълтите павета

Разширяват сградата на Първа английска гимназия в София

admin

Напишете коментар